10:12, 22/12/2021

Hội nghị Thành ủy Cam Ranh lần thứ 7

Chiều 22-12, Thành ủy Cam Ranh tổ chức Hội nghị lần thứ 7.

Chiều 22-12, Thành ủy Cam Ranh tổ chức Hội nghị lần thứ 7.


Thành ủy đã tập trung xem xét, đánh giá báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; tờ trình điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2021 và kế hoạch đầu tư công năm 2022; tờ trình điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2021; dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; báo cáo kết quả các đoàn kiểm tra, giám sát của Thành ủy năm 2021; báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát của Thành ủy năm 2021. Thành ủy cũng thảo luận, xem xét thông qua chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố năm 2022; báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022…


Năm 2021, tổng giá trị sản xuất các ngành trên địa bàn thành phố ước đạt 9.781 tỷ đồng, đạt 76,1% theo Nghị quyết HĐND thành phố, giảm 13,7% so với năm 2020; tổng thu ngân sách ước thực hiện hơn 724,8 tỷ đồng, đạt 200% kế hoạch pháp lệnh và đạt 194,7% Nghị quyết HĐND thành phố đề ra… Công tác an sinh xã hội và phúc lợi xã hội cơ bản được bảo đảm; công tác phòng, chống dịch Covid-19 được triển khai thực hiện nghiêm túc; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định; quốc phòng được giữ vững.


PHAN HƯƠNG