11:11, 14/11/2021

Xã Ba Cụm Nam: Thực hiện tốt phong trào

Những năm gần đây, xã Ba Cụm Nam (huyện Khánh Sơn, Khánh Hòa) đã đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với nhiều hình thức phong phú, sáng tạo, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và người dân tham gia. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn và là điểm sáng của huyện Khánh Sơn.

 

Những năm gần đây, xã Ba Cụm Nam (huyện Khánh Sơn, Khánh Hòa) đã đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) với nhiều hình thức phong phú, sáng tạo, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và người dân tham gia. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn và là điểm sáng của huyện Khánh Sơn.


Ông Bo Bo Cao Tiến Danh - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ba Cụm Nam cho biết, xã có hơn 80% đồng bào dân tộc Raglai sinh sống. Vài năm trước, Ba Cụm Nam là xã trọng điểm phức tạp về ANTT; tình hình trộm cắp, gây rối ANTT, hoạt động khai thác, vận chuyển lâm sản, khoáng sản trái phép thường diễn ra. Lợi dụng địa bàn giáp ranh với tỉnh Ninh Thuận đều là vùng rừng núi, trong đó có Vườn Quốc gia Phước Bình, nên nạn xâm canh, khai thác lâm sản, xâm phạm Vườn Quốc gia diễn ra thường xuyên. Tình hình thực hiện chính sách tôn giáo cũng có nhiều phức tạp...

 

Lãnh đạo xã Ba Cụm Nam làm việc với Công an tỉnh, huyện.

Lãnh đạo xã Ba Cụm Nam làm việc với Công an tỉnh, huyện.


Với tình hình trên, Đảng ủy, chính quyền xã tập trung đẩy mạnh các chính sách phát triển kinh tế - xã hội đi đôi với đảm bảo ANTT. Đặc biệt, thực hiện Chỉ thị số 09 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong thời kỳ mới”, Đảng ủy, chính quyền xã đã có nhiều nỗ lực đổi mới phong trào. Theo đó, Đảng ủy xã đã ra nhiều nghị quyết quan trọng chỉ đạo công tác ANTT. Hàng năm, chính quyền xã đều xây dựng kế hoạch bảo vệ ANTT và đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ; thường xuyên chỉ đạo các ban, ngành phối hợp với Công an xã trong thực hiện nhiệm vụ này. Phong trào còn có sự đóng góp rất lớn của MTTQ và các đoàn thể, cũng như sự phối hợp của lực lượng dân quân tự vệ.


Theo Đại úy Mấu Quốc Thìn, Trưởng Công an xã, hiện nay, toàn xã có 3 tổ hòa giải với 15 thành viên; 3 tổ an ninh nhân dân với 15 thành viên; 1 mô hình tự quản về ANTT với 10 thành viên tham gia. Đặc biệt, phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ đều có sự tham gia của già làng và người có uy tín. Các già làng: Cao Cà Lân, Mấu Quốc Vượng (thôn Ca Tơ), Tro Thông (thôn Suối Me), Cao Văn Khánh (thôn Hòn Gầm) là những tấm gương tiêu biểu. Liên tục các năm qua, cả 3 thôn của xã đều đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn “Khu dân cư an toàn về ANTT”. Ngoài ra, công tác phát động tuyên truyền đến từng thôn được thực hiện hàng năm. Năm 2021, tuy ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 nhưng xã cũng tổ chức được 3 đợt, 10 buổi tuyên truyền cho 400 lượt người; phát hàng trăm tờ rơi về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng cháy chữa cháy, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ. Đặc biệt, công tác tuyên truyền thực hiện Kế hoạch số 747 của Giám đốc Công an tỉnh về phòng, chống tội phạm đem lại nhiều kết quả, góp phần làm giảm hẳn tệ nạn trộm cắp, đặc biệt nạn trộm cắp nông sản; giáo dục, cảm hóa nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự. Năm 2021, Công an xã đã xử lý 8 vụ, cảnh cáo răn đe 16 đối tượng. 3 năm (2019-2021), người dân đã nộp lại hơn 10 vũ khí, công cụ sát thương. Trong công tác an toàn giao thông và phòng, chống cháy rừng đều giảm các vụ vi phạm...


Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ ở xã Ba Cụm Nam đang có nhiều khởi sắc. Điều đó đã được khẳng định qua thành tích trong phong trào mà xã được các cấp khen thưởng. “Chính nhờ đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ và giữ vững ANTT đã giúp kinh tế - xã hội xã Ba Cụm Nam có những bước phát triển, đời sống nhân dân được nâng cao”, ông Danh khẳng định.


MINH CƯỜNG