09:11, 09/11/2021

Tuyên truyền phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai, Luật Đê điều

Ngày 9-11, ông Nguyễn Văn Tiến - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai (PCTT), Phó Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT chủ trì hội nghị trực tuyến tuyên truyền phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCTT và Luật Đê điều cho 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với gần 800 điểm cầu trên cả nước. 

Ngày 9-11, ông Nguyễn Văn Tiến - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai (PCTT), Phó Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT chủ trì hội nghị trực tuyến tuyên truyền phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCTT và Luật Đê điều cho 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với gần 800 điểm cầu trên cả nước. Tại điểm cầu TP. Nha Trang, ông Lưu Thành Nhân - Phó Chủ tịch UBND thành phố, cùng Trưởng Ban PCTT của 27 xã, phường tham dự.


Tại hội nghị, các đại biểu đã được báo cáo viên giới thiệu 4 điểm mới, bổ sung của Luật PCTT và Luật Đê điều năm 2020. Đồng thời, báo cáo viên giới thiệu nội dung của 7 văn bản liên quan gồm: Nghị định số 66/2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCTT, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCTT và Luật Đê điều; Nghị định số 78/2021/NĐ-CP về thành lập và quản lý Quỹ PCTT; Quyết định 19/2021 và Quyết định 20/2021 của Thủ tướng Chính phủ về an toàn đê điều khi xây dựng cầu qua sông có đê và quản lý trang thiết bị PCTT; Thông tư 02 và Thông tư 04/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn xây dựng kế hoạch PCTT và hướng dẫn việc chấp thuận, thẩm định hoạt động liên quan đến đê, điều.


MINH THIỆN