01:10, 13/10/2021

Khảo sát dự án Hồ điều hòa khu vực phía bắc TP. Nha Trang

Sáng 13-10, ông Trần Mạnh Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Khánh Hòa cùng các thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã tiến hành khảo sát thực tế dự án Hồ điều hòa khu vực phía bắc TP. Nha Trang, để xem xét thông qua chủ trương đầu tư tại kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa VII.

 

Sáng 13-10, ông Trần Mạnh Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Khánh Hòa cùng các thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã tiến hành khảo sát thực tế dự án Hồ điều hòa khu vực phía bắc TP. Nha Trang, để xem xét thông qua chủ trương đầu tư tại kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa VII.

 
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khảo sát thực tế tại khu vực dự kiến thực hiện&nbsp;<span style="text-align: justify;">dự án Hồ điều hòa khu vực phía bắc TP. Nha Trang.</span>
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khảo sát thực tế tại khu vực dự kiến thực hiện  dự án Hồ điều hòa khu vực phía bắc TP. Nha Trang.

 

Qua khảo sát điểm đầu, điểm giữa và điểm cuối của dự án, đoàn khảo sát nhận định, khu vực thực hiện dự án ở vùng trũng thấp, hạ nguồn nên có thể đảm bảo thoát nước cho 3/4 khu vực phía bắc TP. Nha Trang, bao gồm 4 phường: Vĩnh Hòa, Vĩnh Hải, Vĩnh Phước, Vĩnh Thọ và 1 phần xã Vĩnh Ngọc.

 

Hiện nay, hệ thống xử lý nước thải khu vực phía bắc TP. Nha Trang chưa được thu gom và xử lý đồng bộ giống như khu vực trung tâm và phía nam TP. Nha Trang. Do đó, khi dự án Hồ điều hòa khu vực phía bắc TP. Nha Trang được triển khai đầu tư, kết hợp với dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang, sẽ giải quyết được vấn đề thu gom, xử lý nước thải, giảm thiểu ô nhiễm môi trường; đảm bảo thoát nước, giải quyết tình trạng ngập úng cho khu vực phía bắc TP. Nha Trang; tạo cảnh quan xanh sạch đẹp, góp phần phát triển kinh tế xã hội. 

 

Đoàn khảo sát tại mộ địa điểm dự kiến thực hiện dự án Hồ điều hòa khu vực phía bắc TP. Nha Trang
Đoàn khảo sát tại một địa điểm dự kiến thực hiện dự án Hồ điều hòa khu vực phía bắc TP. Nha Trang

 

 

Khu vực dự kiến thực hiện dự án Hồ điều hòa khu vực phía bắc TP. Nha Trang.
Khu vực dự kiến thực hiện dự án Hồ điều hòa khu vực phía bắc TP. Nha Trang.

 

Dự kiến tổng mức đầu tư của dự án Hồ điều hòa khu vực phía bắc TP. Nha Trang là hơn 300 tỷ đồng, trong đó kinh phí xây lắp là hơn 100 tỷ đồng, còn lại là kinh phí để giải phóng mặt bằng.

 

THÁI THỊNH