05:09, 22/09/2021

Khen thưởng các tập thể xuất sắc tham gia xây dựng địa bàn an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 của huyện Khánh Vĩnh

Chiều 22-9, ông Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo phong trào Toàn dân tham gia xây dựng địa bàn an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh (gọi tắt là phong trào) đi thăm, động viên và trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể thuộc huyện Khánh Vĩnh có thành tích xuất sắc trong phong trào.

Chiều 22-9, ông Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo phong trào Toàn dân tham gia xây dựng địa bàn an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh (gọi tắt là phong trào) đi thăm, động viên và trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể thuộc huyện Khánh Vĩnh có thành tích xuất sắc trong phong trào.

 

Đồng chí Hà Quốc Trị trao bằng khen cho lực lượng tham gia phòng, chống dịch thôn Suối Cá (xã Khánh Trung)
Ông Hà Quốc Trị (thứ 3 từ phải sang) trao bằng khen cho thôn Suối Cá (xã Khánh Trung)

 

Đợt này, huyện Khánh Vĩnh có 1 tổ dân phố và 8 thôn thuộc các xã, thị trấn được nhận bằng khen có thành tích xuất sắc trong phong trào. Ông Hà Quốc Trị đã đến thăm, trực tiếp trao bằng khen cho các địa phương: Thôn Suối Cá (xã Khánh Trung); thôn Cà Thiêu (xã Khánh Hiệp); thôn Suối Thơm (xã Khánh Đông).

 

Lãnh đạo tỉnh trao bằng khen cho lực lượng tham gia phòng, chống dịch thôn Cà Thiêu (xã Khánh Hiệp)
Trao bằng khen cho thôn Cà Thiêu (xã Khánh Hiệp)

 

Tại các nơi đến thăm, khen thưởng, ông Hà Quốc Trị biểu dương sự nỗ lực của các địa phương trong tham gia phòng, chống dịch; đề nghị các địa phương tiếp tục cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ, giữ an toàn cho địa bàn và người dân, không lơ là, chủ quan. Đồng thời, yêu cầu lãnh đạo các cấp của huyện, xã chăm lo, đảm bảo tốt điều kiện thiết yếu cho các lực lượng tham gia công tác phòng, chống dịch để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

Khen thưởng lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch thôn Suối Thơm (xã Khánh Đông)
Khen thưởng thôn Suối Thơm (xã Khánh Đông)

 

Phó Bí thư Tỉnh uỷ thăm hỏi điều kiện công tác, động viên các lực lượng tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
Phó Bí thư Tỉnh ủy thăm hỏi điều kiện công tác, động viên các địa phương tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

 

VĨNH THÀNH