Không có đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhân sự đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Khánh Hòa

Thứ Sáu, 14/05/2021, 22:09 [GMT+7]

Không có đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhân sự đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Khánh Hòa

Theo Tiểu ban Giải quyết khiếu nại, tố cáo Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh Khánh Hòa, đến hết ngày 13-5 (trước bầu cử 10 ngày), UBBC tỉnh chưa nhận được đơn thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhân sự đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV tại Khánh Hòa và đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.


Thời gian qua, Tiểu ban Giải quyết khiếu nại, tố cáo UBBC tỉnh nhận được 3 đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến nhân sự đại biểu HĐND cấp xã và đại biểu HĐND cấp huyện; tuy nhiên, đơn không đủ điều kiện để thụ lý (theo Hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc giải quyết đơn tố cáo, khiếu nại về bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp). UBBC cấp huyện nhận được 4 đơn phản ánh liên quan đến đại biểu HĐND cấp huyện; tuy nhiên, đơn không đủ điều kiện giải quyết.


Đối với cấp xã, UBBC các địa phương nhận được 15 đơn liên quan đến ứng cử viên đại biểu HĐND cấp xã, trong đó 14 đơn không đủ điều kiện giải quyết hoặc hướng dẫn khiếu kiện đến tòa án. Đối với 1 đơn tố cáo cán bộ xã Khánh Hiệp (huyện Khánh Vĩnh) vi phạm quy định về quản lý đất đai và phẩm chất đạo đức lối sống, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Khánh Vĩnh đã tiến hành quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo và đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển khách. UBBC huyện Khánh Vĩnh đã rút tên cán bộ này khỏi danh sách ứng cử đại biểu HĐND xã Khánh Hiệp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.


X.T

.

các thông tin tiện ích