10:05, 24/05/2021

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp thành công tốt đẹp

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã diễn ra thành công, an toàn và đúng quy định; để lại dư luận rất tốt trong cử tri và nhân dân toàn tỉnh. 

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã diễn ra thành công, an toàn và đúng quy định; để lại dư luận rất tốt trong cử tri và nhân dân toàn tỉnh. Báo Khánh Hòa đã phỏng vấn ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh xung quanh vấn đề này.


- Ông đánh giá như thế nào về quá trình tổ chức và kết quả cuộc bầu cử?

 


- Theo số liệu tổng hợp, toàn tỉnh có 999.472 cử tri, tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 99,51%. Trên địa bàn tỉnh có 2/9 đơn vị cấp huyện có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100% (Trường Sa và Khánh Sơn); có 99/139 đơn vị cấp xã có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%; có 822/961 tổ bầu cử có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.


Trong suốt quá trình tổ chức bầu cử, nhân dân và cử tri đều có sự quan tâm sâu sắc, thể hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của mình trong việc bầu ra những đại biểu tiêu biểu, thật sự có đức, có tài; đồng thời, cử tri phấn khởi, tin tưởng vào sự thành công chung của cuộc bầu cử. Điều này đã được thể hiện ở hầu hết các địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu cao.


Tình hình an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội  trong quá trình tổ chức cuộc bầu cử được đảm bảo tốt, đặc biệt đã thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, nhất là tại các khu vực bỏ phiếu, các điểm bỏ phiếu. Cử tri ở các khu vực cách ly tập trung, cách ly tại nhà, các cơ sở y tế điều trị bệnh nhân Covid-19 thực hiện việc bầu cử theo quy định của ngành Y tế, đảm bảo an toàn trong công tác bầu cử.


Có thể khẳng định, công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh đã được chuẩn bị chủ động, chu đáo, nghiêm túc, đúng tiến độ và thành công tốt đẹp, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân; tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhân dân thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của mình trong việc lựa chọn, giới thiệu, bầu người đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân tại Quốc hội và HĐND các cấp.


Để có được kết quả này, trong thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác bầu cử; tập trung quán triệt và thực hiện nghiêm túc chỉ thị của Bộ Chính trị, các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Bên cạnh đó là sự đồng lòng, ủng hộ của nhân dân và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.


- Xin ông cho biết những công việc trọng tâm sẽ được triển khai trong thời gian tới?


- Ngay sau khi kết thúc cuộc bầu cử, UBBC tỉnh thường xuyên theo dõi, đôn đốc các tổ bầu cử khẩn trương kiểm phiếu, xác định kết quả bầu cử. Ban bầu cử các cấp lập biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu HĐND ở đơn vị bầu cử. Công việc này theo quy định phải hoàn thành chậm nhất 5 ngày sau ngày bầu cử. Trên cơ sở đó, UBBC các cấp kiểm tra biên bản xác định kết quả bầu cử của các ban bầu cử; căn cứ vào biên bản tổng kết cuộc bầu cử để công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND cấp mình. Công việc này theo quy định phải hoàn thành chậm nhất 10 ngày sau ngày bầu cử.


Dự kiến ngày 31-5, UBBC tỉnh sẽ họp thông qua kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh; ngày 1-6, sẽ tổ chức họp báo công bố kết quả bầu cử; ngày 2-6, sẽ báo cáo kết quả bầu cử tại Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 5.


Đối với kết quả bầu cử ĐBQH khóa XV ở địa phương, sau khi kiểm tra biên bản xác định kết quả bầu cử ĐBQH của các ban bầu cử, UBBC tỉnh sẽ lập biên bản xác định kết quả bầu cử ở địa phương để gửi đến Hội đồng Bầu cử quốc gia chậm nhất 7 ngày sau ngày bầu cử để tổng hợp.


Căn cứ vào kết quả tổng kết bầu cử đại biểu HĐND, kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến người trúng cử đại biểu HĐND, UBBC các cấp tiến hành xác nhận tư cách của người trúng cử, cấp giấy chứng nhận đại biểu HĐND khóa mới cho người trúng cử.


Sau đó, chậm nhất 45 ngày kể từ ngày bầu cử, kỳ họp thứ nhất HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ được tiến hành để bầu ra các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND (Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng ban, Phó Trưởng ban của các ban của HĐND, Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND và các ủy viên UBND…). Đối với HĐND tỉnh, kỳ họp thứ nhất của khóa VII dự kiến diễn ra ngày 30-6.


Bên cạnh đó, UBND tỉnh sẽ có kế hoạch tổng kết, khen thưởng, biểu dương những tập thể, tổ chức và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử lần này.


- Xin cảm ơn ông!


HẢI LĂNG (Thực hiện)