Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách tư pháp

Thứ Sáu, 08/01/2021, 22:31 [GMT+7]

Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách tư pháp

Sáng 8-1, ông Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp (CCTP) tỉnh chủ trì cuộc họp ban chỉ đạo (BCĐ) để tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Dự họp có các ông: Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Mạnh Dũng - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.
 
Năm 2020, BCĐ đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 49, Kết luận số 92 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chiến lược CCTP đến năm 2020, Chương trình trọng tâm công tác CCTP giai đoạn 2016-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; ban hành chương trình trọng tâm công tác CCTP năm 2020. Tỷ lệ án được điều tra, làm rõ đạt 93,4%, vượt 18,4% so với chỉ tiêu. Tỷ lệ án trả điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng giảm 1,7%. Tuy vậy, tỷ lệ giải quyết tin báo chưa cao. Công tác giám định tư pháp một số vụ án còn chậm. Cơ sở vật chất của một số cơ quan tư pháp chưa đáp ứng yêu cầu CCTP...
 
 
Ông Nguyễn Khắc Toàn kết luận.
Ông Nguyễn Khắc Toàn kết luận.
 
 
Ông Nguyễn Khắc Toàn kết luận, năm 2021, cần tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác CCTP. Cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên trong cơ quan tư pháp cần quán triệt sâu sắc công tác phòng, chống tham nhũng; từ đó đề ra các giải pháp phòng, chống tham nhũng ngay trong đơn vị mình. UBND tỉnh chỉ đạo hoàn thiện quy trình xử lý văn bản quy phạm pháp luật, quy định rõ trách nhiệm đơn vị chủ trì, soạn thảo, phối hợp, thẩm định, thẩm tra; đi đôi với nâng cao trình độ của đội ngũ làm công tác pháp chế, tham mưu. Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp; xây dựng đội ngũ giám định viên và nâng cao hiệu quả giám định tư pháp; hoàn thiện cơ sở dữ liệu công chứng. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức phổ biến, giáo dục pháp luật. Các cơ quan tư pháp tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy gắn với quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới. 
 
 
Ông cũng yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng đề xuất phương án tiến hành làm điểm giải quyết các tranh chấp dân sự mà đương sự chống đối, không hợp tác, từ đó nhân rộng triển khai. UBND tỉnh nghiên cứu, bố trí quỹ đất ở Vạn Ninh hoặc Diên Khánh để xây dựng trụ sở tòa án cấp huyện từ nguồn vốn trung hạn của ngành. Cục Thi hành án dân sự tỉnh có văn bản cụ thể đề xuất tỉnh hỗ trợ ngành thực hiện một số nhiệm vụ... 
 
N.V
 
 
.

các thông tin tiện ích