05:09, 08/09/2020

Giao ban toàn quốc về địa giới hành chính, sắp xếp đơn vị hành chính

Sáng 8-9, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc về công tác triển khai Dự án 513 về "Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính" và thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021. 

Sáng 8-9, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc về công tác triển khai Dự án 513 về "Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính" và thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021. Tại điểm cầu Khánh Hoà, lãnh đạo Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan tham dự.


Thực hiện quyết định  của Thủ tướng Chính phủ, đến hết tháng 7, Bộ Nội vụ đã tham mưu Chính phủ ban hành 7 nghị quyết và chủ trì để 4 tỉnh: Hòa Bình, Ninh Bình, Khánh Hòa, Đắk Lắk hiệp thương, thoả thuận giải quyết dứt điểm 15/16 khu vực địa giới hành chính cấp tỉnh do lịch sử để lại. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã khảo sát thực tế và đề xuất phương án kỹ thuật xác định ranh giới quản lý hành chính biển, đảo giữa 767 đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp huyện và xã có biển để Bộ Nội vụ xem xét, trình phê duyệt. Đến tháng 6, thiết kế kỹ thuật - dự toán triển khai Dự án 513 tại địa phương của 12/63 tỉnh đã được Bộ Nội vụ công nhận đủ điều kiện đưa vào quản lý và nộp lưu trữ quốc gia.


Việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021 của 43 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đến nay đã cơ bản hoàn thành. Toàn quốc đã sắp xếp đối với 18 đơn vị cấp huyện và hơn 1.000 đơn vị cấp xã. Sau khi sắp xếp, giảm được 6 đơn vị cấp huyện, 546 đơn vị cấp xã....

 

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Khánh Hoà.
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa.

 

Riêng Khánh Hòa, sau khi sắp xếp, tỉnh có 139 đơn vị cấp xã (giảm 1 xã). Đối với việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, do Khánh Sơn có 2 tiêu chuẩn (diện tích tự nhiên, quy mô dân số) chưa đạt 50% theo quy định, thuộc diện sắp xếp, nhưng do có yếu tố đặc thù nên tỉnh đã đề nghị chưa thực hiện.


T.M