11:08, 14/08/2020

Làm việc với các đơn vị, địa phương về công tác tuyên truyền các sự kiện quan trọng

Ngày 14-8, ông Hồ Văn Mừng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa chủ trì buổi làm việc với các đơn vị, địa phương nghe báo cáo kế hoạch tổ chức tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam...; kế hoạch trang trí khánh tiết hội trường phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

Ngày 14-8, ông Hồ Văn Mừng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa chủ trì buổi làm việc với các đơn vị, địa phương nghe báo cáo kế hoạch tổ chức tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam...; kế hoạch trang trí khánh tiết hội trường phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

 

Đồng chí Hồ Văn Mừng chỉ đạo tại buổi làm việc
Ông Hồ Văn Mừng chỉ đạo tại buổi làm việc

 

Theo đó, để tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, TP. Nha Trang dự kiến thực hiện 238m2 pano trên các tuyến đường, 800 lá cờ các loại, 150 băng rôn dọc các tuyến đường trung tâm, tổ chức 1 chương trình văn nghệ và 1 hoạt động thể thao vào tối trước ngày diễn ra Đại hội; các xã, phường thực hiện 540 băng rôn dọc các tuyến đường trung tâm các xã, phường. Sở Văn hoá và Thể thao treo 450 băng rôn, 500 cờ Đảng, cờ Tổ quốc, cờ màu trên các tuyến đường chính của thành phố, thời gian thực hiện dự kiến 30 ngày trước Đại hội; bên cạnh đó, từ đầu năm đến nay, sở đã triển khai nhiều hình thức tuyên truyền trực quan tại nhiều điểm, tuyến đường trên địa bàn thành phố. Các nội dung tuyên truyền chào mừng các sự kiện quan trọng, lễ kỷ niệm trong thời gian tới cũng được Sở Văn hoá và Thể thao, TP. Nha Trang lên kế hoạch triển khai cụ thể...

 

Tại buổi làm việc, ông Hồ Văn Mừng cùng các cơ quan, địa phương thảo luận, thống nhất kế hoạch trang trí khánh tiết hội trường phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh và những nội dung tuyên truyền các sự kiện quan trọng trong thời gian tới. Ông đề nghị các địa phương có kế hoạch triển khai việc tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh hợp lý, đảm bảo đúng thời gian quy định; giao TP. Nha Trang chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan làm việc với đơn vị, cơ sở tư nhân về việc tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh trên các bảng tin, màn hình led của các đơn vị; Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo Cổng thông tin điện tử tỉnh, các trang thông tin điện tử triển khai banner tuyên truyền về Đại hội; Sở Văn hoá và Thể thao phối hợp TP. Nha Trang tổ chức xe tuyên truyền lưu động về Đại hội Đảng bộ tỉnh, đảm bảo nội dung tuyên truyền ngắn gọn, đầy đủ thông tin; đồng thời, phối hợp cùng Ban Tuyên giáo để đảm bảo đầy đủ hình ảnh phục vụ triển lãm ảnh tại Đại hội...

 

VĨNH THÀNH