05:07, 06/07/2020

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại 29 cơ quan, đơn vị

Theo thông báo của Đoàn Kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Khánh Hoà, từ ngày 3-7 đến 17-9, đoàn kiểm tra 29 cơ quan, đơn vị về công tác CCHC.

 

Theo thông báo của Đoàn Kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Khánh Hoà, từ ngày 3-7 đến 17-9, đoàn kiểm tra 29 cơ quan, đơn vị về công tác CCHC.


Đoàn chia làm 3 tổ kiểm tra. Tổ số 1 kiểm tra toàn diện công tác CCHC tại 10 cơ quan, đơn vị: Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Du lịch; Ban Dân tộc; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Ban Quản lý Khu du lịch bán đảo Cam Ranh; UBND xã Ninh Ích (thị xã Ninh Hòa); UBND thị xã Ninh Hòa; UBND xã Vĩnh Trung và UBND phường Ngọc Hiệp (TP. Nha Trang).

 

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội năm 2019.
Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019 tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội. 

 

Tổ số 2 kiểm tra chuyên đề "Việc tổ chức tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) trên phần mềm một cửa điện tử" với các nội dung: việc ban hành, tổ chức thực hiện các quy định, quy chế về tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC cũng như bố trí nhân lực, đảm bảo phương tiện, trang thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ giải quyết hồ sơ TTHC trên phần mềm một cửa điện tử; kết quả thực hiện quy trình giải quyết TTHC trên phần mềm một cửa điện tử và trên thực tế; việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4; thanh toán trực tuyến phí, lệ phí; kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích…

 

12 cơ quan, đơn vị được kiểm tra gồm: Bảo hiểm xã hội TP. Cam Ranh; Chi cục Thuế khu vực Nam Khánh Hòa; UBND xã Liên Sang và UBND xã Khánh Nam (huyện Khánh Vĩnh); UBND xã Diên Tân (huyện Diên Khánh); Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Diên Khánh; UBND xã Vạn Lương và UBND xã Đại Lãnh (huyện Vạn Ninh); UBND xã Vĩnh Lương và UBND phường Xương Huân (TP. Nha Trang); Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP. Nha Trang; Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh.

 

Tổ số 3 kiểm tra chuyên đề tài chính công, với các nội dung: việc triển khai thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 16/2015 của Chính phủ; kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo Thông tư số 129/2017 của Bộ Tài chính; việc ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản công; công khai thu, chi tài chính; tiến độ giải ngân vốn đầu tư...

 

7 cơ quan, đơn vị được kiểm tra gồm: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Giao thông vận tải; Sở Xây dựng; Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và 3 UBND cấp huyện: Cam Lâm, Diên Khánh, Vạn Ninh (kiểm tra 2 phòng chuyên môn và tương đương, 3 đơn vị cấp xã).


N.V