09:07, 22/07/2020

Khối thi đua các sở quản lý nhà nước 1: 3 đơn vị nhận bằng khen của UBND tỉnh

Sáng 22-7, Khối thi đua các sở quản lý nhà nước 1 (gồm các sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa và Thể thao, Y tế, Ngoại vụ) tổ chức hội nghị sơ kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Sáng 22-7, Khối thi đua các sở quản lý nhà nước 1 (gồm các sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa và Thể thao, Y tế, Ngoại vụ) tổ chức hội nghị sơ kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

 

Các đơn vị nhận bằng khen của UBND tỉnh.

Các đơn vị nhận bằng khen của UBND tỉnh.


6 tháng qua, các phong trào thi đua, cuộc vận động được các sở trong khối tiếp tục phát động và triển khai hiệu quả. Công tác khen thưởng tiếp tục được đổi mới về mọi mặt gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị; đảm bảo công khai, minh bạch, chính xác, kịp thời theo đúng quy định. Từ nay đến cuối năm, các đơn vị tập trung phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu đã đề ra từ đầu năm như: 100% cơ sở đảng đạt danh hiệu hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính; 100% đơn vị đạt chuẩn cơ quan văn hóa, thực hiện tốt quy chế dân chủ; thực hiện tốt các chế độ, chính sách trên các lĩnh vực phụ trách; tham gia đầy đủ các cuộc vận động của UBND tỉnh Khánh Hòa về công tác xã hội…


Nhân dịp này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Y tế được nhận bằng khen của UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2019.


KHÁNH HÀ