01:03, 10/03/2020

Khối thi đua các cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy (Khối 1) ký kết giao ước thi đua

Sáng 10-3, Khối thi đua các cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy (Khối 1) tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2020. Ông Trần Mạnh Dũng - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đơn vị trưởng Khối chủ trì hội nghị.  
 

 

Sáng 10-3, Khối thi đua các cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy (Khối 1) tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2020. Ông Trần Mạnh Dũng - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đơn vị trưởng Khối chủ trì hội nghị.  
 
 
Đại diện các đơn vị trong khối ký kết giao ước thi đua.
Đại diện các đơn vị trong khối ký kết giao ước thi đua.
 
 
Hội nghị đã thảo luận và thống nhất, thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động, đánh giá chấm điểm và bình xét thi đua năm 2020. Các đơn vị trong Khối đã ký cam kết thực hiện giao ước thi đua gồm 12 nội dung, như: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; Chi bộ (Đảng bộ) cơ quan đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ; thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở; xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa; thực hiện tốt công tác tài chính, thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, chăm lo đời sống cho cán bộ, công chức, người lao động… 
 
 
Tại hội nghị, Khối cũng ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2020 nhằm nâng cao chất lượng phong trào thi đua giữa các đơn vị trong khối. Trong năm khối xác định một số nhiệm vụ trọng tâm: tổ chức hoạt động về nguồn nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; sơ kết thi đua 6 tháng đầu năm; hội nghị trù bị tổng kết công tác thi đua khen thưởng…
 
 
Khối 1 gồm 6 cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy: Ban Dân vận, Ủy  ban Kiểm tra, Ban Nội chính, Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức, Văn phòng Tỉnh ủy.
 
 
THÀNH NAM