10:01, 07/01/2020

Quân khu 5: Kiểm tra công tác quốc phòng, quân sự địa phương tại một số cơ quan, đơn vị

Ngày 6 và 7-1, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 5 do Đại tá Trần Thiện Phước - Phó Chủ nhiệm Hậu cần làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2020 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Trung đoàn Bộ binh 974 và Ban Chỉ huy Quân sự huyện Diên Khánh.

Ngày 6 và 7-1, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 5 do Đại tá Trần Thiện Phước - Phó Chủ nhiệm Hậu cần làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2020 tại Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, Trung đoàn Bộ binh 974 và Ban CHQS huyện Diên Khánh.

 

Đoàn công tác kiểm tra kho hậu cần Ban Chỉ huy Quân sự Diên Khánh.

Đoàn công tác kiểm tra kho hậu cần Ban Chỉ huy Quân sự Diên Khánh.

 

Đoàn công tác đã kiểm tra các nội dung về: Xây dựng kế hoạch, giáo án, tiến trình biểu huấn luyện năm 2020; công tác bảo đảm vũ khí trang bị, tập huấn cán bộ; việc chuẩn bị thao trường, bãi tập, mô hình, học cụ phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện; công tác chuẩn bị cho bộ đội xuất ngũ; tiếp nhận và huấn luyện chiến sĩ mới của Tiểu đoàn Bộ binh 460, Bộ CHQS tỉnh; công tác bảo đảm Tết cho bộ đội và nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết.


Qua kiểm tra thực tế và nghe báo cáo của Bộ CHQS tỉnh, đoàn công tác đánh giá cao về công tác chuẩn bị, kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị;  đồng thời yêu cầu Bộ CHQS tỉnh có nhiều biện pháp tích cực và đồng bộ hơn trong việc xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; tăng cường công tác trực sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết... 


THẾ ANH