10:12, 19/12/2019

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 30 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân, Báo Khánh Hòa đã phỏng vấn Đại tá Trịnh Việt Thành - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 30 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân, Báo Khánh Hòa đã phỏng vấn Đại tá Trịnh Việt Thành - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh.


- Xin ông cho biết những kết quả nổi bật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh trong thời gian qua?

 


 - Thời gian qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tích cực chủ động làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị trực thuộc diễn tập khu vực phòng thủ; diễn tập phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn; diễn tập phòng, chống cháy rừng… sát với điều kiện thực tế và đặc điểm nhiệm vụ của đơn vị. LLVT tỉnh thường xuyên duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp chặt chẽ với công an, biên phòng và các lực lượng tăng cường kiểm tra, kiểm soát, góp phần giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ luôn hoàn thành chỉ tiêu trên giao, đảm bảo đúng quy định và ngày càng nâng cao chất lượng về mọi mặt. Công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng có nhiều chuyển biến. Công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên luôn được chú trọng. Hiện nay, lực lượng dân quân tự vệ đạt 1,43% so với dân số, tỷ lệ đảng viên đạt 23,02%. Tổ chức phúc tra, sắp xếp biên chế quân nhân dự bị vào các đơn vị dự bị động viên đến nay đạt tỷ lệ 96,43%; thường xuyên tổ chức huấn luyện, kiểm tra khả năng sẵn sàng động viên, diễn tập theo kế hoạch...


Cùng với đó, phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” luôn được cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm, chú trọng bằng nhiều hoạt động thiết thực. Năm 2019, Bộ CHQS tỉnh đã vận động các tổ chức, cá nhân quyên góp ủng hộ quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” được hơn 1 tỷ đồng; các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh tổ chức nhiều đợt tặng quà, trồng tặng cây giống cho hộ nghèo, gia đình chính sách và tặng 15 con bò giống cho các hộ nghèo ở 2 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, tổng giá trị hàng trăm triệu đồng; phối hợp với các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn đẩy mạnh các hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới...; tổ chức đoàn công tác đi thăm, tặng quà, khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho hơn 800 lượt người dân huyện Ausvay và cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Stung Treng, Campuchia, tổng giá trị hàng trăm triệu đồng. Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh đã tổ chức cho hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia với hàng chục ngàn ngày công giúp đỡ đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, góp phần ổn định sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội...


-  Để xây dựng LLVT tỉnh không ngừng lớn mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh đặc biệt chú trọng vấn đề gì, thưa ông?


- Xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tạo bước chuyển biến quan trọng để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng; phát huy truyền thống đoàn kết, thương yêu đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau là cái gốc để xây dựng LLVT tỉnh không ngừng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

Lực lượng vũ trang tỉnh diễn tập bắn chiến đấu phòng ngự biển, đảo.

Lực lượng vũ trang tỉnh diễn tập bắn chiến đấu phòng ngự biển, đảo.


Với nhận thức đó, thời gian qua, cùng với việc quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã kịp thời xây dựng chương trình hành động, cụ thể hóa và đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ. Thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng cấp ủy, tổ chức đảng các cấp. Trong lãnh đạo, chỉ đạo những nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng, lĩnh vực nhạy cảm đều được tập thể cấp ủy dân chủ, bàn bạc thảo luận công khai, quyết định bằng trí tuệ tập thể, phân công cá nhân phụ trách theo lĩnh vực công tác; kịp thời giải quyết những vấn đề nảy sinh, tạo sự đoàn kết thống nhất trong cấp ủy, chỉ huy; giải quyết tốt mối quan hệ với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương. Thường xuyên phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy viên trong quản lý, chỉ huy và theo dõi, kiểm tra đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ. Phong cách lãnh đạo được đổi mới theo hướng lãnh đạo toàn diện, tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, khắc phục khâu yếu, mặt yếu và hướng về cơ sở.


- Để đáp ứng yêu cầu xây dựng LLVT tỉnh trong thời gian tới, Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh xác định cần tập trung vào những nội dung gì, thưa ông?


- Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, LLVT tỉnh cần tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quốc phòng, quân sự của Đảng trong tình hình mới. Theo đó, tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp của Đảng đối với mọi hoạt động của LLVT; thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng, Chỉ thị số 05 ngày 15-5-2017 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2015 - 2020) đã đề ra. Bên cạnh đó, không ngừng phát huy vai trò tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh; kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh; xây dựng tỉnh thành khu vực phòng thủ vững chắc; phòng, chống hiệu quả chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; giữ vững ổn định chính trị xã hội, tạo môi trường thuận lợi để tỉnh phát triển. Trong đó, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.


- Xin cảm ơn ông!


THẾ ANH (Thực hiện)