Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7

Chủ Nhật, 02/07/2017, 22:41 [GMT+7]

Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7

Từ ngày 1-7, nhiều chính sách về hàng hải, thuế, đầu tư, bảo hiểm… có tác động xã hội sâu rộng bắt đầu có hiệu lực.

 

Quy định mới về tỷ lệ hoa hồng đại lý bảo hiểm


Nội dung này được quy định tại Thông tư 50/2017/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 73/2016/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2000 và Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi năm 2010. Theo đó, tỷ lệ hoa hồng tối đa dựa trên phí bảo hiểm thực tế thu được của từng hợp đồng.


Tỷ lệ hoa hồng tối đa của một số nghiệp vụ bảo hiểm phổ biến cũng đã được nêu rõ, chẳng hạn như với bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại, tỷ lệ hoa hồng tối đa là 5%. Đối với hợp đồng bảo hiểm trọn gói, hoa hồng được tính bằng tổng số hoa hồng của từng nghiệp vụ được bảo hiểm. Đối với hợp đồng bảo hiểm nhân thọ nhóm thì tỷ lệ hoa hồng tối đa bằng 50% các tỷ lệ tương ứng áp dụng cho hợp đồng bảo hiểm nhân thọ cá nhân cùng loại.

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu bị lưu giữ


Nội dung này được quy định tại Nghị định 169/2016/NĐ-CP. Theo đó, đối với hàng hóa xuất nhập khẩu bị lưu giữ do người nhận hàng không đến nhận, hoặc từ chối nhận hàng, người vận chuyển được mang bán đấu giá nhưng phải làm thủ tục hải quan nhập khẩu hàng hóa theo quy định. Ngoài hồ sơ hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu theo quy định, người vận chuyển phải nộp kèm các giấy tờ sau đây cho cơ quan hải quan: văn bản đề nghị làm thủ tục hải quan nhập khẩu hàng hóa đối với hàng hóa bị lưu giữ; bản chính bằng chứng liên quan đến việc thông báo về hàng hóa bị lưu giữ theo quy định tại Điều 7 của nghị định này.

 

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

 

Điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ


Nội dung này được quy định tại Thông tư 53/2017/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 69/2016/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ, có hiệu lực từ ngày 3-7.


Theo đó, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mua bán nợ cần lưu ý một số điều kiện như sau: khi bắt đầu hoạt động, doanh nghiệp phải có quy chế quản lý nội bộ về tổ chức, về hoạt động kinh doanh dịch vụ mua bán nợ được ban hành bởi cấp có thẩm quyền của doanh nghiệp quy định tại điều lệ; vốn điều lệ/vốn đầu tư thực góp hạch toán trên bảng cân đối kế toán phải lớn hơn hoặc bằng mức vốn tối thiểu quy định tại Nghị định 69/2016/NĐ-CP tương ứng với từng loại hình kinh doanh dịch vụ mua bán nợ; người quản lý doanh nghiệp tại thời điểm được bổ nhiệm phải có bằng đại học (trở lên) thuộc một trong các ngành: kinh tế, quản trị kinh doanh, luật hoặc lĩnh vực chuyên môn mà mình sẽ đảm nhận…Quản lý nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá tra

 

Nội dung này được quy định tại Nghị định 55/2017/NĐ-CP. Theo đó, hồ sơ đăng ký lần đầu gồm: giấy đăng ký cấp mã số nhận diện ao nuôi; bản sao sơ đồ mặt bằng vị trí ao nuôi. Hồ sơ đăng ký lại gồm: giấy đăng ký cấp lại mã số nhận diện ao nuôi; bản gốc giấy chứng nhận mã số nhận diện ao nuôi cá tra thương phẩm đề nghị cấp lại; bản sao sơ đồ mặt bằng vị trí ao nuôi. Giấy chứng nhận mã số nhận diện ao nuôi cá tra thương phẩm đã được cấp theo Nghị định 36/2014/NĐ-CP vẫn tiếp tục có hiệu lực.


Đ.V (Tổng hợp)


 

.

các thông tin tiện ích