Các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng

Thứ Hai, 15/05/2017, 09:47 [GMT+7]

Các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 53/2017 quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng.
 
Theo đó, giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng quy định tại nghị định này là giấy tờ thuộc một trong các loại sau:
 
- Giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng đất (QSDĐ) được cấp theo quy định của Luật Đất đai năm 1987, Luật Đất đai năm 1993, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai năm 2001, Luật Đất đai năm 2003.
 
- GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được cấp theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12.
 
- GCN quyền sở hữu nhà ở và QSDĐ ở được cấp theo quy định tại Nghị định số 60 của Chính phủ về quyền sở hữu nhà ở và QSDĐ ở tại đô thị, Nghị định số 61 của Chính phủ về mua bán và kinh doanh nhà ở.
 
- GCN quyền sở hữu nhà ở; GCN quyền sở hữu công trình xây dựng đã được cấp theo quy định tại Pháp lệnh nhà ở năm 1991; Luật Nhà ở năm 2005; Nghị định số 81/2001 của Chính phủ về việc người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua nhà ở tại Việt Nam; Nghị định số 95/2005 của Chính phủ về việc cấp GCN quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng; Nghị định số 90/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.
 
- Giấy tờ về đất đai đối với trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất từ sau ngày 1-7-2004 nhưng không có GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định.
 
- Giấy tờ về việc xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đối với trường hợp cấp giấy phép xây dựng để thực hiện xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo hoặc di dời các công trình di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh nhưng chưa được cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại Điều 27 Nghị định số 43/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013.
 
Nghị định có hiệu lực từ ngày 25-6. Trường hợp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đã được nộp trước ngày 25-6 nhưng chưa được cấp giấy phép xây dựng thì chủ đầu tư cập nhật giấy tờ hợp pháp về đất đai theo quy định tại nghị định này để được cấp giấy phép xây dựng.
 
T.H (Tổng hợp)
 
.

các thông tin tiện ích