Sở Tư pháp Khánh Hòa cung cấp 17 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

Thứ Sáu, 12/05/2017, 23:31 [GMT+7]

Sở Tư pháp Khánh Hòa cung cấp 17 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

Hiện nay, Sở Tư pháp Khánh Hòa đã cung cấp 17 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trong lĩnh vực luật sư, công chứng, bán đấu giá tài sản, trợ giúp pháp lý và lý lịch tư pháp.
 
Tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3 có thể gửi hồ sơ trực tuyến qua mạng Internet đến Sở Tư pháp theo quy trình sau: Truy cập website Sở Tư pháp (http://stp.khanhhoa.gov.vn) chọn chuyên mục “Thủ tục hành chính công” hoặc truy cập website Cải cách hành chính (http://cchc.khanhhoa.gov.vn) chọn chuyên mục “Nộp hồ sơ trực tuyến”. Để sử dụng dịch vụ trực tuyến công mức độ 3, người dùng phải đăng ký tài khoản công dân và đăng nhập vào hệ thống. Sau khi đăng nhập vào hệ thống, người dùng tiến hành soạn hồ sơ điện tử theo quy định của thủ tục hành chính và nộp hồ sơ điện tử cho hệ thống. Để tra cứu hồ sơ đã nộp người dùng sử dụng chức năng tra cứu tiến độ xử lý hồ sơ và nhận kết quả giải quyết.
 
Riêng thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp, người dùng truy cập website của Sở Tư pháp (http://stp.khanhhoa.gov.vn) chọn chuyên mục “Dịch vụ đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến” để thực hiện theo hướng dẫn.
 
Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 là dịch vụ công cho phép người dùng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.
 
 
QUANG MINH

 

.

các thông tin tiện ích