10:01, 12/01/2021

Cảm ơn những tấm lòng vàng

Quỹ Hộp thư từ thiện Báo Khánh Hòa vừa nhận được tiền ủng hộ của bạn đọc Tuệ Văn (phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang) 1 triệu đồng.

Quỹ Hộp thư từ thiện Báo Khánh Hòa vừa nhận được tiền ủng hộ của bạn đọc Tuệ Văn (phường Vĩnh Phước, TP. Nha Trang) 1 triệu đồng. Ngoài ra, bạn đọc Lê Tiến Thắng ủng hộ 20 triệu đồng cho trường hợp cháu Nguyễn Anh Tuấn Kiệt (7 tuổi), thôn Khánh Thành Nam, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm bị u não ác tính (xem Báo Khánh Hòa Chủ nhật, ngày 13-12-2020).


Báo Khánh Hòa trân trọng cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của bạn đọc cho các hoàn cảnh khó khăn.


B.K.H