10:12, 04/12/2020

Hôp thư bạn đọc

 Từ ngày 11-11 đến 4-12, tòa soạn đã nhận và đang giải quyết đơn, thư của các ông, bà: Võ Văn Quang (thôn Tân Thành, xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm); người dân (thôn Vĩnh Điềm Thượng, xã Vĩnh Hiệp), Nguyễn Thị Thanh Mai 

Từ ngày 11-11 đến 4-12, tòa soạn đã nhận và đang giải quyết đơn, thư của các ông, bà: Võ Văn Quang (thôn Tân Thành, xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm); người dân (thôn Vĩnh Điềm Thượng, xã Vĩnh Hiệp), Nguyễn Thị Thanh Mai (37/12 tổ 14 Tây Nam, phường Vĩnh Hải), Đinh Thị Mới (tổ 15 thôn Võ Cang, xã Vĩnh Trung), Nguyễn Thị Thu Hà (131/33/33 đường 2-4, tổ Vạn Đức 2, phường Vạn Thắng) - TP. Nha Trang; Nguyễn Thị Huế, Nguyễn Công Thành, Phước Thành (thôn Trường Thạnh, xã Diên Thạnh, huyện Diên Khánh); Nguyễn Thị Hồng Trinh (thôn Tân Quang, xã Ninh Quang, thị xã Ninh Hòa); Hồ Minh Tiên (thôn Bến Khế, xã Khánh Bình, huyện Khánh Vĩnh).
 
Báo Khánh Hòa