10:11, 14/11/2022

Tăng cường phòng, chống dịch do vi rút Zika, sốt xuất huyết

Đây là một trong những yêu cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo đối với các phòng giáo dục và đào tạo, đơn vị trực thuộc trong việc phối hợp với ngành Y tế thực hiện kế hoạch "Học sinh, hộ gia đình tham gia diệt lăng quăng phòng, chống sốt xuất huyết Dengue - vi rút Zika" năm 2022.

Đây là một trong những yêu cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo đối với các phòng giáo dục và đào tạo, đơn vị trực thuộc trong việc phối hợp với ngành Y tế thực hiện kế hoạch “Học sinh, hộ gia đình tham gia diệt lăng quăng phòng, chống sốt xuất huyết Dengue - vi rút Zika” năm 2022.


Sở yêu cầu các đơn vị thường xuyên theo dõi, tuyên truyền về tình hình dịch bệnh, cơ chế lây bệnh, mức độ nguy hiểm và các biện pháp phòng bệnh để cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh học sinh chủ động phòng tránh. Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế và địa phương tham gia các hoạt động diệt muỗi, lăng quăng tại gia đình và cộng đồng; tổ chức ngày thứ Bảy, Chủ nhật xanh làm sạch vệ sinh môi trường. Ngoài ra, các trường cần đảm bảo việc theo dõi sĩ số và diễn biến tình hình sức khỏe học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên. Tất cả các trường hợp mắc bệnh do vi rút Zika, sốt xuất huyết hoặc nghi ngờ mắc bệnh phải nghỉ học, nghỉ làm việc, đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị; thực hiện nghiêm việc cách ly và chăm sóc y tế theo đúng hướng dẫn.


T.V