09:09, 23/09/2022

Cam Ranh: Triển khai bảo hiểm y tế học sinh năm học 2022-2023

UBND TP. Cam Ranh vừa tổ chức hội nghị triển khai bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh năm học 2022-2023.

UBND TP. Cam Ranh vừa tổ chức hội nghị triển khai bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh năm học 2022-2023.


Hội nghị đề ra phương hướng thực hiện công tác BHYT học sinh cho năm học 2022-2023 đảm bảo đạt 100% học sinh tham gia BHYT như: Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường học thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động học sinh và phụ huynh nghiêm túc chấp hành chính sách pháp luật BHYT của Nhà nước; thống kê, lập danh sách những học sinh đã có thẻ BHYT thuộc các đối tượng khác (nghèo, cận nghèo...) gửi về Bảo hiểm xã hội thành phố để tổng hợp nhằm nâng cao tỷ lệ học sinh tham gia BHYT; vận động hội phụ huynh học sinh tại trường hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng không thuộc nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước đóng BHYT.


Năm học 2021-2022, toàn thành phố có 25.543/25.610 học sinh tham gia BHYT, đạt 99,74%, tăng 0,22% so với năm học 2020-2021.


Dịp này, 8 tập thể, 5 cá nhân có thành tích trong công tác tuyên truyền, phối hợp, thực hiện tốt chính sách BHYT học sinh năm học 2021-2022 được Bảo hiểm xã hội Việt Nam và UBND tỉnh tặng bằng khen, Bảo hiểm xã hội tỉnh tặng giấy khen.


Phan Hương