10:09, 15/09/2022

88% cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân

Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, thời gian qua, đơn vị đã tích cực thực hiện nhiệm vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư với CSDL quốc gia về bảo hiểm; triển khai kỹ thuật đảm bảo từng bước sử dụng thẻ căn cước công dân, ứng dụng Định danh điện tử quốc gia (VNEID) thay thế thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) giấy để khám bệnh, chữa bệnh BHYT.

Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, thời gian qua, đơn vị đã tích cực thực hiện nhiệm vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư với CSDL quốc gia về bảo hiểm; triển khai kỹ thuật đảm bảo từng bước sử dụng thẻ căn cước công dân, ứng dụng Định danh điện tử quốc gia (VNEID) thay thế thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) giấy để khám bệnh, chữa bệnh BHYT. Tính đến ngày 12-9, hệ thống của BHXH Việt Nam đã xác thực 50.545.888 thông tin nhân khẩu có trong CSDL quốc gia về bảo hiểm với CSDL quốc gia về dân cư. Đồng thời, BHXH Việt Nam cũng cung cấp, chia sẻ 60.317.337 lượt bản ghi thông tin BHXH, BHYT cho CSDL quốc gia về dân cư phục vụ triển khai ứng dụng.


Đến thời điểm này, toàn quốc có 11.190 cơ sở khám chữa bệnh BHYT thực hiện tra cứu thông tin thẻ BHYT bằng căn cước công dân phục vụ khám, chữa bệnh BHYT (chiếm khoảng 88% tổng số cơ sở khám chữa bệnh BHYT trên toàn quốc) với 1.797.501 lượt tra cứu. Điều này đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi đi khám, chữa bệnh BHYT và công tác quản lý của cơ sở khám chữa bệnh.


H.DUNG