09:09, 15/09/2022

Đẩy mạnh tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 18 tuổi

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản về việc hưởng ứng Chiến dịch truyền thông "Vui Trung thu và tựu trường an toàn" về tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 18 tuổi trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản về việc hưởng ứng Chiến dịch truyền thông “Vui Trung thu và tựu trường an toàn” về tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 18 tuổi  trên địa bàn tỉnh.


Theo đó, các sở, ban, ngành, địa phương chủ động tổ chức các hoạt động thiết thực để hưởng ứng và lan tỏa chiến dịch tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình; in ấn và treo pano, thông điệp truyền thông về tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 18 tuổi.


Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan nghiên cứu và chủ động triển khai các nội dung chiến dịch trên địa bàn tỉnh; báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh trước ngày 30-9; tăng cường công tác truyền thông, vận động để người dân trên địa bàn tỉnh tham gia tiêm vắc xin phòng Covid-19 đầy đủ, đúng lịch; nhất là đối tượng trẻ em nhằm tăng độ bao phủ vắc xin phòng Covid-19 trong cộng đồng và đạt được mục tiêu đã đề ra tại Kế hoạch số 8241 ngày 31-8 của UBND tỉnh.


Trước đó, ngày 9-9, Bộ Y tế có công văn 4916  yêu cầu các địa phương trên cả nước phối hợp và hưởng ứng Chiến dịch truyền thông “Vui Trung thu và tựu trường an toàn” về tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 18 tuổi do Bộ Y tế phát động.


X.B