10:02, 17/02/2021

Tăng cường quản lý chất thải y tế

Hiện nay, Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa (Khánh Hòa) có 335 giường bệnh, Trung tâm Y tế thị xã (kể cả Phòng khám Đa khoa khu vực Ninh Sim) có 160 giường bệnh và 27 trạm y tế xã, phường.

Kiểm soát hiệu quả 
 
Hiện nay, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) khu vực Ninh Hòa (Khánh Hòa) có 335 giường bệnh, Trung tâm Y tế thị xã (kể cả Phòng khám Đa khoa khu vực Ninh Sim) có 160 giường bệnh và 27 trạm y tế xã, phường. Theo báo cáo của Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã, đối với chất thải y tế, hiện nay, tổng lượng nước thải khoảng 183m3/ngày đêm, lượng rác thải rắn y tế thông thường khoảng 389kg/ngày. Với địa bàn rộng, lượng chất thải y tế phát sinh tương đối nhiều, đòi hỏi các đơn vị quản lý phải có biện pháp xử lý kịp thời, tránh những nguy cơ về ô nhiễm môi trường, phát sinh dịch bệnh, nhất là trong thời điểm dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

 

Xử lý chất thải y tế bằng công nghệ vi sóng tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa.
Xử lý chất thải y tế bằng công nghệ vi sóng tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa.
 
Năm 2020, tổng lượng chất thải rắn y tế lây nhiễm BVĐK khu vực Ninh Hòa thu gom và xử lý 33.523kg; trong đó, xử lý tại BV 10.693kg, xử lý theo mô hình cụm cho Trung tâm Y tế huyện Vạn Ninh, Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa và một số đơn vị phòng khám tư nhân 8.321kg. Hiện nay, BVĐK khu vực Ninh Hòa xử lý chất thải rắn y tế lây nhiễm bằng công nghệ vi sóng kết hợp nghiền cắt và khoan xử lý. 
 
Tại Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa, năm 2020, trung tâm đã thu gom, vận chuyển, lưu trữ và xử lý chất thải y tế nguy hại (4.926kg/năm) theo đúng hướng dẫn của Thông tư số 36 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải nguy hại. Ông Trần Chí - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa cho biết: “Đối với lượng rác thải y tế nguy hại lây nhiễm trong năm 2020, đơn vị đã hợp đồng với BVĐK khu vực Ninh Hòa thu gom và xử lý, còn chất thải thông thường hợp đồng với Công ty Môi trường đô thị Ninh Hòa xử lý. Với chất thải nguy hại không lây nhiễm, đơn vị hợp đồng với Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hậu Sanh để thu gom 1 lần/ năm”.
 
Xử lý triệt để
 
Năm 2021, Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa đã xây dựng kế hoạch cụ thể về quản lý chất thải y tế tại đơn vị. Đơn vị tiếp tục duy trì thực hiện xử lý theo mô hình cụm rác thải y tế; ký hợp đồng với Công ty TNHH Tư vấn và dịch vụ kỹ thuật Centekco tiến hành quan trắc môi trường hàng năm theo các chỉ số quy định.
 
Còn ông Đặng Quý Sơn - Phó Giám đốc BVĐK khu vực Ninh Hòa cho biết, BV đã xây dựng kế hoạch xử lý chất thải và ban hành kế hoạch về việc quản lý chất thải y tế trong phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021. Theo đó, chất thải từ khu vực sàng lọc, khu vực cách ly của người nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm Covid-19 đều được coi là chất thải lây nhiễm, cần được thu gom trong túi ni-lông và thùng kín màu vàng có biểu tượng nguy hại sinh học. Trong quá trình thu gom, vận chuyển và xử lý bảo đảm không phát tán mầm bệnh, an toàn cho nhân viên y tế và người tham gia quản lý chất thải y tế. Chất thải phát sinh từ các cơ sở cách ly phải thực hiện phân loại, thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định tại Thông tư 58 của Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải y tế. 
 
THÁI THỊNH