12:09, 10/09/2019

Cập nhật quy định chạy thận nhân tạo

Trung tâm Đào tạo - Chỉ đạo tuyến của Bệnh viện Đa khoa tỉnh vừa phối hợp với Bệnh viện Thống Nhất TP. Hồ Chí Minh tổ chức lớp đào tạo về thận nhân tạo. 40 học viên là bác sĩ, điều dưỡng làm việc tại đơn vị Thận nhân tạo ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh và một số bệnh viện các tỉnh lân cận tham gia lớp đào tạo.

Trung tâm Đào tạo - Chỉ đạo tuyến của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa vừa phối hợp với Bệnh viện Thống Nhất TP. Hồ Chí Minh tổ chức lớp đào tạo về thận nhân tạo. 40 học viên là bác sĩ, điều dưỡng làm việc tại đơn vị Thận nhân tạo ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh và một số bệnh viện các tỉnh lân cận tham gia lớp đào tạo.

 

Bệnh nhân chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Bệnh nhân chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.


Dưới sự hướng dẫn lý thuyết và thực hành lâm sàng của Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Bách - Trưởng khoa Thận nhân tạo Bệnh viện Thống Nhất, các học viên đã được cập nhật kiến thức chung, các quy định mới về chạy thận nhân tạo của Bộ Y tế. Khóa đào tạo nhằm giúp các học viên nâng cao kiến thức, chuyên môn, chất lượng phục vụ bệnh nhân chạy thận nhân tạo và thực hiện đúng theo quy định của Bộ Y tế.


BÁ NGHĨA