09:11, 01/11/2022

Tập trung giải phóng mặt bằng Dự án cao tốc Vân Phong - Nha Trang

Chiều 1-11, ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp với các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan về tình hình thực hiện Dự án cao tốc Vân Phong - Nha Trang.

Chiều 1-11, ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp với các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan về tình hình thực hiện Dự án cao tốc Vân Phong - Nha Trang.


Theo báo cáo, Dự án Cao tốc Vân Phong - Nha Trang đi qua 4 huyện, thị xã: Vạn Ninh, Ninh Hòa, Diên Khánh, Khánh Vĩnh. Đến nay, 4 địa phương đã kiểm kê 4.203/5.412 thửa đất; xác minh nguồn gốc đất 3.509/5.412 thửa đất. Về công tác lập, thông qua phương án bồi thường, thị xã Ninh Hòa đã thực hiện được 1.221/1.662 thửa đất (tỷ lệ 73,5%); huyện Diên Khánh thực hiện được 466/606 thửa đất (tỷ lệ 76,9%); riêng huyện Vạn Ninh và Khánh Vĩnh chưa thực hiện xong. Các địa phương đang triển khai các thủ tục để triển khai xây dựng 6 khu tái định cư phục vụ dự án.


Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Anh Tuấn yêu cầu các địa phương phối hợp chặt chẽ với Sở Giao thông vận tải để cập nhật chính xác số liệu về đo đạc, kiểm kê, xác minh nguồn gốc đất, xác định giá đất, lập, thông qua phương án bồi thường...; dự kiến khối lượng, vị trí và thời gian bàn giao mặt bằng; rà soát tình hình giải ngân vốn đầu tư; khẩn trương triển khai thu hồi đất thực hiện các dự án tái định cư... Các sở, ban, ngành có liên quan phối hợp chặt chẽ với địa phương trong công tác di dời hạ tầng kỹ thuật; hoàn thành việc xây dựng phương án giá đất bồi thường; hướng dẫn địa phương thực hiện các thủ tục về đầu tư, hồ sơ chỉ định thầu; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về giá vật liệu…


THÀNH NAM