09:09, 20/09/2022

Phê duyệt đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư xã Diên Đồng

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư xã Diên Đồng, huyện Diên Khánh phục vụ dự án thành phần đoạn Vân Phong - Nha Trang thuộc Dự án xây dựng cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư xã Diên Đồng, huyện Diên Khánh phục vụ dự án thành phần đoạn Vân Phong - Nha Trang thuộc Dự án xây dựng cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.


UBND huyện Diên Khánh làm chủ đầu tư, với mục tiêu xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ công tác giải phóng mặt bằng dự án thành phần đoạn Vân Phong - Nha Trang. Dự án thuộc nhóm C, công trình kỹ thuật cấp IV với tổng mức đầu tư hơn 12,6 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước, có diện tích 1,2ha với các hạng mục: san nền, đường giao thông - bó vỉa, vỉa hè, hệ thống thoát nước, cấp điện, điện chiếu sáng và cấp nước. Thời gian thực hiện dự án năm 2022 và 2023.


Trần Hồng