10:08, 10/08/2022

Xã Ninh Hưng: Nhiều sai phạm trong công tác cấp sổ đỏ

UBND thị xã Ninh Hòa vừa có kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (lần đầu) năm 2020-2021 tại UBND xã Ninh Hưng, qua đó phát hiện nhiều sai phạm, cần chấn chỉnh kịp thời.

UBND thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) vừa có kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (lần đầu) năm 2020-2021 tại UBND xã Ninh Hưng, qua đó phát hiện nhiều sai phạm, cần chấn chỉnh kịp thời.


Nhiều sai phạm


Theo kết luận thanh tra, trong 2 năm 2020, 2021, xã Ninh Hưng có tổng cộng 94 hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (gọi tắt là sổ đỏ) lần đầu cho người dân tại xã. Trong đó, 87 hồ sơ do người dân nộp tại Bộ phận Văn phòng một cửa của UBND xã; 19/87 hồ sơ Công chức Địa chính xã Ninh Hưng tự  tiếp nhận và tham mưu thực hiện trước các bước, sau khi hoàn chỉnh gửi lại người dân nộp tại Văn phòng một cửa của UBND xã; từ đó dẫn đến không kiểm soát được thời gian thực hiện của các bước theo quy định, dễ phát sinh tiêu cực.

 

Một khu vực đất ở thôn Phụng Cang, xã Ninh Hưng từ trên cao.

Một khu vực đất ở thôn Phụng Cang, xã Ninh Hưng từ trên cao.


Năm 2020 - 2021, UBND xã Ninh Hưng không kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, dẫn đến việc xác nhận hiện trạng sử dụng đất để làm căn cứ cấp sổ đỏ lần đầu đối với các hồ sơ, chưa đảm bảo cơ sở, thiếu chặt chẽ. Cụ thể, 75 hồ sơ xác định là đất trồng cây hằng năm, lâu năm, 19 hồ sơ xác định là có nhà ở, chỉ đều căn cứ vào kê khai của người dân mà không kiểm tra xác minh thực địa.


Cùng với đó, UBND xã Ninh Hưng thực hiện thu thập ý kiến của những người đã từng cư trú cùng thời điểm bắt đầu sử dụng đất (gọi chung là lấy ý kiến khu dân cư) chưa đúng quy định, không thực hiện lấy ý kiến tại thôn nơi có đất, mà thực hiện tại thôn nơi thường trú của người đăng ký. Xác nhận không đúng nguồn gốc đất 8 trường hợp vì không căn cứ vào hồ sơ quản lý đất đai đã được thiết lập (cụ thể, đất nghĩa địa do Nhà nước quản lý nhưng được xác nhận là đất khai hoang), dẫn đến việc cấp sổ đỏ lần đầu đối với các trường hợp này không đúng quy định Luật Đất đai 2013. Công chức Địa chính xã Ninh Hưng chưa thực hiện đúng trách nhiệm được quy định tại Thông tư số 13 ngày 6-11-2019 của Bộ Nội vụ “hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố”, có vi phạm việc thực hiện thủ tục hành chính trong tiếp nhận hồ sơ, thẩm tra để xác minh nguồn gốc, hiện trạng đăng ký và sử dụng đất đai, tình trạng tranh chấp đất đai và biến động về đất đai trên địa bàn.


Chấn chỉnh công tác quản lý


Theo Kết luận Thanh tra, việc để xảy ra các vi phạm nêu trên ở UBND xã Ninh Hưng trách nhiệm thuộc về: ông Đinh Văn Phụng - nguyên Chủ tịch UBND xã Ninh Hưng (hiện nay là Phó Bí thư Đảng ủy xã Ninh Hưng); ông Nguyễn Công Hoàng Chương - Chủ tịch UBND xã Ninh Hưng; ông Trịnh Thanh Bình - Công chức Địa chính xã Ninh Hưng; ông Lê Thành Nhân - nguyên Công chức địa chính xã Ninh Hưng (hiện nay là Công chức địa chính UBND xã Ninh Phú).


Để chấn chỉnh công tác quản lý, UBND thị xã Ninh Hòa yêu cầu UBND xã Ninh Hưng khắc phục ngay những sai phạm được nêu trong Kết luận Thanh tra, không lặp lại trong thời gian tới; chấp hành nghiêm quy định pháp luật về đất đai trong việc thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền UBND cấp xã; thực hiện đúng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai liên quan đến hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư; yêu cầu UBND xã Ninh Hưng và các cá nhân nêu trong Kết luận Thanh tra tự kiểm điểm trách nhiệm đối với các tồn tại hạn chế nêu trên.


Với các trường hợp xác nhận sai nguồn gốc đất theo Kết luận Thanh tra, yêu cầu UBND xã Ninh Hưng trên cơ sở kiểm tra hiện trạng thực tế, xác minh các hộ dân sinh sống lâu năm tại khu vực các phần diện tích này, xác nhận cụ thể việc đo vẽ bản đồ địa chính năm 1996 có sự sai sót về ranh giới, mục đích sử dụng đất, báo cáo UBND thị xã để làm cơ sở quyết định thực hiện chỉnh lý bản đồ địa chính; yêu cầu Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã thu hồi sổ đỏ đã cấp cho 7 trường hợp xác nhận không đúng nguồn gốc đất tại UBND xã Ninh Hưng theo đúng quy định pháp luật, đối với 1 trường hợp đã thực hiện thủ tục chuyển nhượng, việc xử lý thiệt hại do việc cấp sổ đỏ trái pháp luật giao Phòng TN-MT xem xét tham mưu thị xã giải quyết; hướng dẫn đôn đốc UBND xã Ninh Hưng trong việc đề nghị thực hiện chỉnh lý bản đồ địa chính năm 1996 do phát hiện sai sót trong đo vẽ bản đồ.


UBND thị xã Ninh Hòa cũng đã gửi nội dung Kết luận Thanh tra ở xã Ninh Hưng đến 27 xã, phường trên địa bàn và yêu cầu các xã, phường chủ động rà soát, phát hiện sai sót trong đo vẽ bản đồ địa chính, kịp thời báo cáo UBND thị xã để làm cơ sở thực hiện chỉnh lý bản đồ địa chính, nhằm đảm bảo cơ sở pháp lý để Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất cho người dân; không để xảy ra sai sót tương tự như ở UBND xã Ninh Hưng, đặc biệt trong công tác xác nhận nguồn gốc đất.


THÁI THỊNH