09:08, 10/08/2022

Sớm hoàn thiện Quy hoạch đô thị mới tại huyện Cam Lâm và TP. Cam Ranh

Ngày 10-8, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì họp nghe báo cáo công tác triển khai xây dựng Đô thị mới tại huyện Cam Lâm và TP. Cam Ranh.

 

Ngày 10-8, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì họp nghe báo cáo công tác triển khai xây dựng Đô thị mới tại huyện Cam Lâm và TP. Cam Ranh.


Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, về Quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm đến năm 2045, UBND tỉnh đã trình Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng thẩm định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch; Sở Xây dựng đã lấy ý kiến các đơn vị và gửi đơn vị tư vấn tiếp thu, giải trình. Về Quy hoạch chung TP. Cam Ranh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045, UBND TP. Cam Ranh đang trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu để lập điều chỉnh quy hoạch.


Kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Tấn Tuân giao Sở Xây dựng đến cuối tháng 8 phải hoàn thành Chương trình phát triển đô thị và Chương trình phát triển nhà ở; tổ chức lấy ý kiến cộng đồng Đồ án Quy hoạch chung đô thị mới huyện Cam Lâm. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính rà soát Dự án Sửa chữa đường Lập Định - Suối Môn; Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu chính sách đền bù, hỗ trợ tái định cư, báo cáo UBND, HĐND tỉnh trong tháng 9. UBND huyện Cam Lâm không tùy tiện cho phép tổ chức, cá nhân hiến đất làm đường; chấm dứt nuôi trồng thủy sản ở đầm Thủy Triều khi Đồ án Quy hoạch chung đô thị mới huyện Cam Lâm được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tổng hợp, rà soát nhu cầu về việc làm, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có kế hoạch chuyển đổi nghề cho người dân vùng ảnh hưởng.


V.K