10:08, 14/08/2022

Bộ Tài nguyên và Môi trường: Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về môi trường tại dự án Khu du lịch sinh thái Trí Nguyên

Tổng Cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) vừa ra quyết định kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường tại dự án Khu du lịch sinh thái Trí Nguyên (đảo Trí Nguyên, phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang), do Công ty TNHH Du lịch Trí Nguyên - Nha Trang làm chủ đầu tư.

Tổng Cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) vừa ra quyết định kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường tại dự án Khu du lịch sinh thái Trí Nguyên (đảo Trí Nguyên, phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang), do Công ty TNHH Du lịch Trí Nguyên - Nha Trang làm chủ đầu tư.


Như báo Khánh Hòa đã thông tin: Dự án Khu du lịch sinh thái Trí nguyên đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 2350 ngày 25-11-2013 về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án. Tuy nhiên, trong quá trình thi công dự án một số cây bị chặt phá, đất đá bị đào xới, san lấp để tạo mặt bằng. Một khối lượng đất, đá không nhỏ đã tràn ra triền núi xuống biển, có nguy cơ gây ô nhiễm cục bộ khu vực này.


Được biết, hiện nay để kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm (nếu có) của Công ty TNHH Du lịch Trí Nguyên - Nha Trang, UBND TP. Nha Trang cũng đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường sớm kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền; UBND TP. Nha Trang sẽ giao Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND phường Vĩnh Nguyên phối hợp khi có yêu cầu.


T.T