UBND tỉnh Khánh Hòa:

Đề nghị tham mưu xử lý vướng mắc giải quyết hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất

Chủ Nhật, 14/08/2022, 22:44 [GMT+7]

Đề nghị tham mưu xử lý vướng mắc giải quyết hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các sở: Xây dựng, Tư pháp, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND các huyện, thị xã, thành phố xem xét, tham mưu UBND tỉnh xử lý các khó khăn, vướng mắc trong việc giải quyết hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất theo kiến nghị của UBND huyện Diên Khánh và UBND huyện Khánh Vĩnh.  


Theo đó, ngày 8-3, UBND tỉnh có Văn bản 1927 về việc tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh, trong đó có chỉ đạo nội dung: “…chỉ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở đối với các thửa đất nằm trong khu dân cư hiện có, đáp ứng được điều kiện hạ tầng khu vực, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng (đối với khu vực đô thị) hoặc quy hoạch điểm dân cư nông thôn (đối với khu vực nông thôn) đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt”.


Theo kiến nghị của UBND huyện Khánh Vĩnh, hiện nay, đối với khu vực đô thị thị trấn Khánh Vĩnh chưa lập quy hoạch chi tiết xây dựng, các xã trên địa bàn huyện không có quy hoạch điểm dân cư nông thôn, nếu áp dụng nội dung chỉ đạo nêu trên thì nhiều trường hợp xin chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở sẽ không đủ điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.


Tương tự, UBND huyện Diên Khánh cho rằng, việc lập các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn nhằm phủ kín quy hoạch trên phạm vi toàn huyện đòi hỏi có thời gian, lộ trình và phải bố trí đủ nguồn vốn để thực hiện. Trong thời gian các đồ án quy hoạch này chưa được phê duyệt, việc áp dụng văn bản 1927 sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi người sử dụng đất (chuyển mục đích sử dụng đất, xin giấy phép xây dựng đất ở…).


THÁI THỊNH

 

.

các thông tin tiện ích