01:08, 16/08/2022

Lấy ý kiến đồ án quy hoạch khu vực cảng Nha Trang và vùng phụ cận

Ngày 15-8, UBND TP. Nha Trang có văn bản yêu cầu Phòng Quản lý đô thị và UBND 27 xã, phường lấy ý kiến cá nhân, tổ chức, cộng đồng dân cư đối với Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực cảng Nha Trang và vùng phụ cận thuộc 2 phường Vĩnh Nguyên, Vĩnh Trường.

Ngày 15-8, UBND TP. Nha Trang có văn bản yêu cầu Phòng Quản lý đô thị và UBND 27 xã, phường lấy ý kiến cá nhân, tổ chức, cộng đồng dân cư đối với Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực cảng Nha Trang và vùng phụ cận thuộc 2 phường Vĩnh Nguyên, Vĩnh Trường.


Theo UBND TP. Nha Trang, phạm vi lập quy hoạch bao gồm khu vực Cảng Nha Trang và phần mặt nước biển lân cận thuộc phường Vĩnh Nguyên và phường Vĩnh Trường với quy mô diện tích 43,93ha. Đây sẽ là khu trung tâm đô thị du lịch biển đảo hiện đại, mang tầm quốc tế với quy mô dân số khoảng 2.800 người. Dự kiến, đất ở trong khu vực này khoảng 10,2ha, đất ngoài đơn vị ở khoảng 33ha...


Đồ án này nhằm cụ thể hóa Đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung TP. Nha Trang đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2146 ngày 20-12-2021 với mục tiêu quy hoạch bố trí quỹ đất trung tâm đô thị du lịch và Cảng Nha Trang thành cảng biển dành riêng cho du lịch, tiếp nhận tàu khách du lịch quốc tế đến 225.000GT và tàu chở khách trên tuyến nội địa bắc - nam; năng lực thông qua 200 nghìn lượt khách/năm. Đồng thời, lập bổ sung quy hoạch phân khu theo quy định đối với khu vực đã có quy hoạch chi tiết nhưng chưa có quy hoạch phân khu được phê duyệt. Quy hoạch mới cũng thực hiện điều chỉnh một phần đồ án quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) khu dân cư phường Vĩnh Nguyên và khu dân cư phường Phước Long - Vĩnh Trường đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1631 ngày 28-5-2019 để khớp nối hạ tầng kỹ thuật khu vực đô thị hiện trạng và khu đô thị mới hình thành tại cửa ngõ phía nam TP. Nha Trang theo Đồ án Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung TP. Nha Trang đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.


UBND TP. Nha Trang giao UBND 27 xã, phường niêm yết thông báo nêu thông tin lấy ý kiến, bản đồ quy hoạch và phiếu tham gia ý kiến, tiếp nhận toàn bộ phiếu đóng góp ý kiến gửi về Phòng Quản lý đô thị. Thời gian lấy ý kiến kéo dài 1 tháng kể từ ngày ban hành thông báo.


NHẬT THANH