10:08, 08/08/2022

Đất quốc phòng thuộc dự án Khu đô thị Mipeco - Nha Trang bị lấn chiếm

Công ty Xăng dầu Quân đội khu vực 3 (Tổng Công ty Xăng dầu Quân đội) vừa kiến nghị UBND TP. Nha Trang về việc người dân lấn chiếm đất quốc phòng của đơn vị.

Công ty Xăng dầu Quân đội khu vực 3 (Tổng Công ty Xăng dầu Quân đội) vừa kiến nghị UBND TP. Nha Trang về việc người dân lấn chiếm đất quốc phòng của đơn vị.


Theo đó, tại khu đất quốc phòng thuộc dự án Khu đô thị Mipeco - Nha Trang do Công ty Xăng dầu Quân đội khu vực 3 quản lý đã xuất hiện một người dân tự ý vào tranh chấp, lấn chiếm. Cụ thể, ngày 16-7, lực lượng bảo vệ của đơn vị phát hiện một người dân tự ý thuê người vào đo vẽ tại vị trí đất quốc phòng do đơn vị quản lý và tự nhận là đất của mình. Qua nắm bắt tình hình, người này tên Th. Ngày 20-7, ông Th. tiếp tục thuê xe chở đất đá vào đổ tại vị trí đất nói trên. Tuy đơn vị đã ngăn chặn nhưng ông Th. vẫn cố tình đổ đất đá với mục đích lấn chiếm, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn.


Do đó, Công ty Xăng dầu Quân đội khu vực 3 kiến nghị UBND TP. Nha Trang chỉ đạo các cơ quan chức năng làm việc với gia đình ông Th. và yêu cầu dừng ngay việc đổ đất đá lấn chiếm đất trái phép trên đất quốc phòng thuộc dự án Khu đô thị Mipeco - Nha Trang.


CHÍ TRUNG