10:08, 07/08/2022

UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo tham mưu giải quyết kiến nghị trong khai thác khoáng sản tại núi Sầm

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND thị xã Ninh Hòa kiểm tra, rà soát, tham mưu giải quyết kiến nghị của Sở Công Thương và Công ty Cổ phần Vật tư thiết bị và xây dựng giao thông Khánh Hòa để tháo gỡ khó khăn trong khai thác khoáng sản tại mỏ đá núi Sầm (phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa).

 

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND thị xã Ninh Hòa kiểm tra, rà soát, tham mưu giải quyết kiến nghị của Sở Công Thương và Công ty Cổ phần Vật tư thiết bị và xây dựng giao thông Khánh Hòa để tháo gỡ khó khăn trong khai thác khoáng sản (KTKS) tại mỏ đá núi Sầm (phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa).


Trước đó, kiến nghị của Sở Công Thương cho biết, hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường cho rằng Giấy phép KTKS số 1152 năm 1998 của UBND tỉnh cấp cho Công ty Cổ phần Vật tư thiết bị và xây dựng giao thông Khánh Hòa vẫn chưa chấm dứt hiệu lực. Do vậy, công ty vẫn đủ điều kiện được hoạt động theo giấy phép KTKS được cấp. Trong khi đó, tại Điều 3, Giấy phép KTKS số 1152 nêu rõ: “Mọi hoạt động KTKS chỉ được phép tiến hành sau khi công ty nộp thiết kế khai thác mỏ, ký hợp đồng thuê đất… theo quy định của pháp luật”. Hiện nay, Công ty Cổ phần Vật tư thiết bị và xây dựng giao thông Khánh Hòa chưa được gia hạn hợp đồng thuê đất theo ý kiến của Đoàn Kiểm toán khu vực VIII về công tác kiểm tra chuyên đề quản lý nhà nước, tài nguyên khoáng sản giai đoạn 2017-2021.


Do vậy, Sở Công Thương kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan làm rõ việc mỏ đá núi Sầm có tiếp tục được KTKS hay không để sở có cơ sở cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp KTKS.


THÁI THỊNH