Hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất ở một phần thửa đất: Thẩm quyền thuộc UBND cấp huyện

Thứ Sáu, 05/08/2022, 19:37 [GMT+7]

Hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất ở một phần thửa đất: Thẩm quyền thuộc UBND cấp huyện

Báo Khánh Hòa số ra ngày 4-8 có đăng bài: “Việc cấp giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng đất ở Nha Trang: Bất cập trong thẩm quyền giải quyết”, phản ánh bất cập trong thẩm quyền giải quyết cấp GCN quyền sử dụng đất ở TP. Nha Trang. Cụ thể, UBND TP. Nha Trang có văn bản cho rằng, sau khi chuyển mục đích sử dụng đất ở một phần thửa đất, đồng thời tách thửa thì thẩm quyền cấp GCN quyền sử dụng phần đất còn lại (không chuyển mục đích) thuộc về Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT).
 
Sở TN-MT đã có văn bản phúc đáp công văn của UBND TP. Nha Trang về vấn đề này. Theo đó, Khoản 3 Điều 17 Thông tư số 23 năm 2014 của Bộ TN-MT quy định, việc cấp GCN đối với trường hợp đăng ký biến động thì thẩm quyền thuộc Sở TN-MT. Còn Điểm n Khoản 1 và Điểm b Khoản 2 Điều 17 Thông tư số 23 (trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng một phần thửa đất được cơ quan có thẩm quyền cho phép) thì thẩm quyền cấp GCN là UBND cấp tỉnh, cấp huyện.
 
Nội dung này, Sở Tư pháp đã có Văn bản số 1395 ngày 25-7-2018 về việc đề nghị cho phép phân cấp, ủy quyền ký GCN trong trường hợp cấp đổi, cấp lại, trong đó nêu rõ: “Hầu hết thẩm quyền cấp GCN đối với các trường hợp đăng ký biến động thuộc Sở TN-MT. Riêng việc cấp GCN trong trường hợp biến động do chuyển mục đích sử dụng một phần thửa đất thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh, cấp huyện”. Về quy định thủ tục hành chính, tại Quy trình số B2.4 ban hành kèm theo Quyết định số 3235 ngày 23-5-2019 của UBND tỉnh về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, quy định việc ký GCN là lãnh đạo UBND cấp huyện. Ngoài ra, theo biên bản làm việc giữa đoàn công tác của Tổng cục Quản lý đất đai với Sở TN-MT ngày 28-5 đã kết luận và kiến nghị: “Đối với thẩm quyền ký GCN đối với trường hợp tách thửa chuyển mục đích một phần thửa đất, đề nghị sở chỉ đạo phòng TN-MT, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thống nhất trình UBND cấp huyện ký cấp GCN cho người sử dụng đất”. Vì vậy, Sở TN-MT đề nghị UBND TP. Nha Trang thực hiện việc ký cấp GCN quyền sử dụng đất theo đúng nội dung trên đối với thủ tục chuyển mục đích một phần thửa đất.
 
NHẬT THANH
.

các thông tin tiện ích