08:07, 26/07/2022

Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh: Điều chỉnh các quy hoạch phân khu

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản giao Sở Xây dựng và UBND huyện Cam Lâm hoàn thành việc bổ sung, làm rõ các ý kiến của Bộ Xây dựng về các vấn đề liên quan đến hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu 5, khu 6, khu 7 và một phần khu 3 với tổng diện tích hơn 1.560ha tại Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản giao Sở Xây dựng và UBND huyện Cam Lâm hoàn thành việc bổ sung, làm rõ các ý kiến của Bộ Xây dựng về các vấn đề liên quan đến hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu 5, khu 6, khu 7 và một phần khu 3 với tổng diện tích hơn 1.560ha tại Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh.


Ngày 29-4, UBND tỉnh đã có văn bản gửi Bộ Xây dựng đề nghị cho ý kiến đối với các hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu 5, khu 6, khu 7 và một phần khu 3, thuộc Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh. Cụ thể, khu vực điều chỉnh quy hoạch có tổng diện tích 1.562,41ha, gồm khu 5 có 590,7ha, khu 6 có 380,29ha, khu 7 có 367,98ha và một phần khu 3  với 223,44ha, được phê duyệt tại Quyết định 3352 ngày 17-12-2020 của UBND tỉnh về điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh.

 

Một góc Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh  thuộc huyện Cam Lâm

Một góc Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh thuộc huyện Cam Lâm


Theo Bộ Xây dựng, định hướng phát triển không gian của các quy hoạch phân khu cơ bản phù hợp với định hướng của Quyết định số 3352. Tuy nhiên, quy hoạch sử dụng đất của 4 quy hoạch phân khu chưa phù hợp với quy hoạch sử dụng đất trong Đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung phê duyệt năm 2020. Cụ thể, tổng diện tích đất dân dụng của 4 quy hoạch phân khu là 1.147,9ha, tổng diện tích đất đơn vị ở 803,26ha. Trong khi đó, Đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung phê duyệt năm 2020 chỉ xác định diện tích đất dân dụng đến năm 2025 là 732,9ha, đến năm 2035 là 1.060,7ha; diện tích đất đơn vị ở đến năm 2025 là 587ha, đến năm 2035 là 780ha.


Bộ Xây dựng cho rằng, trong phạm vi lập quy hoạch của các quy hoạch phân khu có dân cư ở hiện trạng, công trình công cộng (trường tiểu học, trường mầm non), công trình tôn giáo. Tuy nhiên, định hướng tổ chức không gian các khu tái định cư tại các hồ sơ điều chỉnh quy hoạch phân khu mà UBND tỉnh gửi chưa thể hiện rõ những khu vực này là giải tỏa để bố trí tái định cư hay cải tạo chỉnh trang. Do đó, Bộ Xây dựng yêu cầu UBND tỉnh bổ sung các yêu cầu, nguyên tắc cải tạo đối với giải pháp quy hoạch tại các khu vực tái định cư, nhằm hạn chế đền bù giải tỏa công trình hạ tầng xã hội (y tế, giáo dục) đã được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, đảm bảo ổn định cuộc sống của người dân trong khu vực lập quy hoạch. Đồng thời, cần lập danh mục đề xuất biện pháp cải tạo những công trình cần giữ lại trong khu vực quy hoạch cải tạo, tiết kiệm, chống lãng phí.


Bộ Xây dựng yêu cầu UBND tỉnh bổ sung các quy định cụ thể, chi tiết hơn về tỷ trọng của từng chức năng; rà soát, bổ sung đầy đủ các chỉ tiêu sử dụng đất (bao gồm mật độ xây dựng gộp, hệ số sử dụng đất, chiều cao xây dựng tối đa, tối thiểu của công trình) cho từng loại chức năng theo quy định. Nếu có bố trí ở tại các khu vực hỗn hợp, cần tính toán quỹ đất này vào đất nhóm nhà ở và tổng hợp vào đất dân dụng.


Mới đây, UBND tỉnh có văn bản yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, rà soát, làm rõ, bổ sung theo các nội dung ý kiến của Bộ Xây dựng; báo cáo tham mưu UBND tỉnh trước ngày 10-8. UBND huyện Cam Lâm chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu du lịch Bán đảo Cam Ranh khẩn trương thực hiện việc xác định sơ bộ ranh giới các đồ án quy hoạch phân khu, thuộc đô thị mới Cam Lâm để xem xét sự phù hợp với 4 quy hoạch phân khu nêu trên; báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 5-8.  

 

UBND tỉnh đã có tờ trình số 4309 ngày 13-5 gửi Bộ Xây dựng thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị mới tại huyện Cam Lâm đến năm 2045, ranh giới lập quy hoạch là toàn bộ địa giới hành chính huyện Cam Lâm. Quy hoạch nhằm xây dựng huyện Cam Lâm trở thành đô thị sân bay hiện đại, sinh thái, đẳng cấp quốc tế theo định hướng Nghị quyết 09 ngày 28-1-2022 của Bộ Chính trị.

_________________________________________


Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh đã được xác định là khu vực có tiềm năng trở thành khu du lịch quốc gia theo Quyết định số 201 ngày 22-1-2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Bộ Xây dựng cho rằng, các nhiệm vụ và đồ án quy hoạch phân khu được triển khai trước khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 09, chương trình hành động của Chính phủ, nên các nội dung của 4 quy hoạch phân khu có thể không còn phù hợp với các định hướng mới nêu trên. Vì vậy, UBND tỉnh cần xem xét thời điểm phê duyệt các quy hoạch phân khu thuộc Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh cho phù hợp.


VĂN KỲ