10:07, 20/07/2022

Thị trấn Tô Hạp (huyện Khánh Sơn): Mong sớm đầu tư đường Đinh Tiên Hoàng

Việc đầu tư xây dựng đường Đinh Tiên Hoàng kết nối với đường N3 (thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn, Khánh Hòa) sẽ thành đường vành đai phía tây và phía bắc thị trấn, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương. 
 

 

Việc đầu tư xây dựng đường Đinh Tiên Hoàng kết nối với đường N3 (thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn, Khánh Hòa) sẽ thành đường vành đai phía tây và phía bắc thị trấn, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương. 
 
 
Hiện trạng đường nội bộ Tổ dân phố Hạp Cường - khu vực dự án đường Đinh Tiên Hoàng đi qua.
Hiện trạng đường nội bộ Tổ dân phố Hạp Cường - khu vực dự án đường Đinh Tiên Hoàng đi qua.
 
Kiến nghị đầu tư để đồng bộ hạ tầng
 
Dự án xây dựng đường Đinh Tiên Hoàng và đường N3 nhằm cụ thể hóa quy hoạch chi tiết thị trấn Tô Hạp đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1249 ngày 18-5-2015 về việc phê duyệt Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn đến năm 2025. Dự án làm tiền đề cho việc đầu tư xây dựng hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, góp phần phát triển kinh tế - xã hội thị trấn Tô Hạp nói riêng và huyện Khánh Sơn nói chung.
Để thực hiện tốt việc xây dựng và phát triển theo các đồ án quy hoạch thị trấn đã được phê duyệt, thị trấn Tô Hạp đang tập trung cải tạo nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật, trong đó việc xây dựng và chỉnh trang giao thông đô thị là ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên, nhiều năm qua, do kinh phí hạn chế, một số đường quan trọng chưa được đầu tư xây dựng, điển hình như dự án đường Đinh Tiên Hoàng đã được khởi động từ năm 2019, nhưng đến nay vẫn chưa được triển khai xây dựng. Nhiều năm qua, người dân thị trấn Tô Hạp liên tục kiến nghị các cấp có thẩm quyền sớm đầu tư xây dựng con đường này để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại. Bà Cao Thị Huyền (thị trấn Tô Hạp) cho biết, người dân rất mong ngóng đường Đinh Tiên Hoàng được đầu tư xây dựng để phát triển khu vực phía bắc của thị trấn. Nơi đây các khu dân cư đã hình thành nhưng chưa có một con đường xứng tầm để tạo điều kiện phát triển. Người dân vẫn đi lại thông qua các tuyến giao thông nội bộ, đường nhỏ hẹp. 
 
Ông Trần Hữu Tuấn - Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng huyện Khánh Sơn cho biết, theo định hướng quy hoạch của thị trấn Tô Hạp đến năm 2020, phần đất ven sông phía bờ bắc sông Tô Hạp sẽ hình thành khu nhà ở với diện tích khoảng 20ha, trong đó đường Đinh Tiên Hoàng là đường vành đai phía tây, sau đó được nối tiếp kết hợp với đường N3 được xem là đường vành đai phía bắc của thị trấn. Việc đầu tư xây dựng đường Đinh Tiên Hoàng và đường N3 hết sức cần thiết bởi dự án này không chỉ để mở rộng thị trấn Tô Hạp về phía bắc như quy hoạch, mà còn tạo tiền đề cho việc phát triển các công trình cơ sở hạ tầng liên quan khác, đảm bảo giao thông thông suốt và phục vụ phát triển khu dân cư phía bờ bắc sông Tô Hạp.
 
Chưa bố trí được nguồn vốn 
 
Tìm hiểu được biết, dự kiến dự án đường Đinh Tiên Hoàng kết nối với đường N3 có tổng chiều dài hơn 2,1km. Đường được thiết kế là đường đô thị, thuộc đường phố khu vực, chỉ giới 20m, mặt đường rộng 12m, vỉa hè mỗi bên rộng 4m theo quy hoạch. Dự án được đầu tư hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật gồm: thoát nước mưa, cấp nước, điện chiếu sáng, cây xanh hè phố. Dự án này đã được HĐND tỉnh khóa VI thông qua danh mục dự án tại Nghị quyết số 77 ngày 7-12-2020 tại kỳ họp thứ 13 về cho ý kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 (lần 3). Tổng mức đầu tư dự án 90 tỷ đồng, nguồn vốn từ ngân sách Trung ương và vốn ODA, giao Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng huyện Khánh Sơn làm chủ đầu tư. 
 
Ông Nguyễn Văn Dần - Giám đốc Sở Giao thông vận tải cho biết, hiện nay, dự án đường Đinh Tiên Hoàng đã được Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng huyện Khánh Sơn lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư (chưa trình cơ quan có thẩm quyền xem xét). Theo Nghị quyết số 129 ngày 10-12-2021 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025, trong đó không bố trí danh mục dự án nâng cấp đường Đinh Tiên Hoàng - Khánh Sơn nêu trên. Hiện nay, dự án này chưa được bố trí nguồn vốn đầu tư. Sở sẽ tham mưu UBND tỉnh giao UBND huyện Khánh Sơn, Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng huyện Khánh Sơn tiếp tục nghiên cứu, đánh giá sự cần thiết đầu tư tuyến đường này theo kiến nghị của cử tri để tham mưu báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét trong thời gian tới. 
 
THÀNH NAM