10:06, 05/06/2022

Khẩn trương báo cáo danh mục dự án nhà ở xã hội, cải tạo chung cư cũ

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, khẩn trương báo cáo danh mục dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo chung cư cũ...

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, khẩn trương báo cáo danh mục dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo chung cư cũ theo đề nghị của Bộ Xây dựng về việc triển khai thực hiện Nghị định số 31/2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.

 

Dự án Nhà ở xã hội 01, 02, 03 tại Khu đô thị mới Phước Long.

Dự án Nhà ở xã hội 01, 02, 03 tại Khu đô thị mới Phước Long.


Theo đó, Bộ Xây dựng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lập danh mục dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo chung cư cũ, gửi báo cáo về bộ. Nội dung báo cáo gồm: nhu cầu và mục tiêu phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2021 - 2025, trong đó nêu rõ nhu cầu về nhà ở xã hội dành cho các đối tượng thu nhập thấp khu vực đô thị và công nhân khu công nghiệp; danh mục các dự án cải tạo, xây dựng lại đang thực hiện và dự kiến thực hiện giai đoạn 2021 - 2025; tình hình triển khai dự án và nhu cầu vay vốn; các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị.


NHẬT THANH