12:06, 03/06/2022

Góp ý hồ sơ thiết kế cắm cọc chỉ giới đường sắt hạng mục mở rộng ga Ninh Hòa

Sở Giao thông vận tải vừa có văn bản gửi Ban Quản lý Dự án 85 góp ý hồ sơ thiết kế cắm cọc chỉ giới đường sắt hạng mục mở rộng ga Ninh Hòa thuộc Dự án Gia cố các hầm yếu kết hợp mở mới các ga và cải tạo kiến trúc tầng trên đoạn Vinh - Nha Trang, tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh.

Sở Giao thông vận tải vừa có văn bản gửi Ban Quản lý Dự án 85 góp ý hồ sơ thiết kế cắm cọc chỉ giới đường sắt hạng mục mở rộng ga Ninh Hòa thuộc Dự án Gia cố các hầm yếu kết hợp mở mới các ga và cải tạo kiến trúc tầng trên đoạn Vinh - Nha Trang, tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh.


Cụ thể, theo hồ sơ thiết kế, phạm vi cắm cọc chỉ giới đường sắt theo chiều ngang tuyến cách 5m tính từ chân taluy nền đường đắp, đào; 5,6m từ mép ray ngoài cùng với nền đường không đào, đắp. Tuy nhiên, theo tờ trình của Ban Quản lý Dự án 85, phạm vi cắm cọc chỉ giới đường sắt theo chiều ngang tuyến ra mỗi bên 3m tính từ mép ngoài phạm vi bảo vệ đường sắt. Vì vậy, sở đề nghị ban quản lý rà soát lại chỉ giới đường sắt để đảm bảo phù hợp theo quy định, đồng bộ giữa hồ sơ thiết kế và tờ trình. Sở cũng đề nghị ban quản lý cập nhật lại hệ tọa độ cho phù hợp; bổ sung đánh giá phần hiện trạng khu vực cắm cọc chỉ giới đường sắt tại địa phận thị xã…


THÀNH NAM