10:06, 02/06/2022

Thu thập dữ liệu giá và lượng bất động sản

Ngày 2-6, ông Nguyễn Ngọc Minh - Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho biết, sở đang phối hợp với Viện Nghiên cứu kinh tế xây dựng và đô thị (TP. Đà Nẵng) tiến hành thu thập dữ liệu để xác định chỉ số giá bất động sản...

Ngày 2-6, ông Nguyễn Ngọc Minh - Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho biết, sở đang phối hợp với Viện Nghiên cứu kinh tế xây dựng và đô thị (TP. Đà Nẵng) tiến hành thu thập dữ liệu để xác định chỉ số giá bất động sản (BĐS) và chỉ số lượng BĐS trên địa bàn tỉnh năm 2021.


Theo đó, Sở Xây dựng và Viện Nghiên cứu kinh tế xây dựng và đô thị đang khảo sát, thu thập số liệu trực tiếp tại một số cơ quan, đơn vị như: Sở Tư pháp, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai cấp huyện, các chủ đầu tư dự án BĐS, các sàn giao dịch BĐS trên địa bàn các địa phương. Nội dung khảo sát gồm: Các dự án xây dựng đang hoạt động tại địa phương theo loại BĐS và tiến độ thực hiện dự án; các giao dịch BĐS thành công theo loại BĐS; thông tin về loại BĐS, đặc điểm BĐS được giao dịch, giá giao dịch, thực tế sử dụng BĐS sau khi mua…


V.K