10:12, 22/12/2021

Xã Cam Hòa: Nhiều sai phạm trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu

UBND huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) vừa ban hành kết luận thanh tra về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu trên địa bàn xã Cam Hòa giai đoạn 2018-2020; trong đó, chỉ ra nhiều sai phạm cần phải chấn chỉnh, xử lý.

 

UBND huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) vừa ban hành kết luận thanh tra về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) lần đầu trên địa bàn xã Cam Hòa giai đoạn 2018-2020; trong đó, chỉ ra nhiều sai phạm cần phải chấn chỉnh, xử lý.


Thiếu sót trong việc xác minh nguồn gốc đất


Theo kết luận thanh tra, qua công tác kiểm tra 27/81 hồ sơ xét cấp GCNQSDĐ lần đầu giai đoạn 2018-2020, có 25 hồ sơ có phiếu ý kiến khu dân cư (KDC), tuy nhiên UBND xã Cam Hòa không tổ chức thực hiện lấy ý kiến KDC; 2 hồ sơ không có phiếu ý kiến KDC. Đối với việc xác nhận nguồn gốc sử dụng đất, phần lớn xã Cam Hòa chỉ dựa vào nội dung kê khai của công dân và ý kiến thống nhất của Hội đồng tư vấn xét cấp GCNQSDĐ của xã, trường hợp nào có yêu cầu xác minh của cơ quan có chuyên môn cấp huyện thì xã mới chỉ đạo tổ chức xác minh. Quy trình xác minh như trên trái với quy định tại Nghị định số 43 ngày 15-5-2014 của Chính phủ, dẫn đến sai phạm trong việc xác nhận nguồn gốc sử dụng đất để cấp GCNQSDĐ lần đầu.

 

Khu vực có 5 trường hợp được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chồng lấn ranh giới dự án Nhà máy phân vi sinh (xã Cam Hòa).

Khu vực có 5 trường hợp được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chồng lấn ranh giới dự án Nhà máy phân vi sinh (xã Cam Hòa).


Với các trường hợp cấp GCNQSDĐ lần đầu, liên quan đến khu đất thuộc phạm vi thu hồi của dự án Nhà máy phân vi sinh do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý tại thôn Cửu Lợi 3, qua thanh tra, có 5 trường hợp trong quá trình xét cấp GCNQSDĐ lần đầu chưa đảm bảo đúng quy định về pháp luật đất đai, dẫn đến việc chồng lấn ranh giới sử dụng đất của người dân và dự án. Cùng với đó, công tác quản lý đất đai tại xã Cam Hòa giai đoạn 2018 - 2020 chưa được quan tâm chỉ đạo kịp thời, dứt điểm việc lấn chiếm đất do Nhà nước quản lý, như trường hợp ông Trần Văn Ngà và bà Trần Thị Màu đang sinh sống và xây nhà cấp 4 kiên cố trên thửa đất có diện tích 54.850m2 (có nguồn gốc đất UBND xã Cam Hòa quản lý, được thu hồi giao thực hiện dự án Nhà máy phân vi sinh); 2 trường hợp lấn chiếm đất Nhà nước quản lý để canh tác sản xuất và mua bán giấy tay.


Đề nghị chấn chỉnh, xử lý dứt điểm


Với các sai phạm nêu trên, đoàn thanh tra kiến nghị Chủ tịch UBND huyện Cam Lâm ban hành kết luận chỉ đạo, xử lý. Cụ thể, UBND xã Cam Hòa cần lập danh sách xác minh bổ sung nguồn gốc sử dụng đất đối với các trường hợp xét cấp GCNQSDĐ xác nhận thời điểm nhận chuyển nhượng mà không nêu rõ nguồn gốc sử dụng đất theo quy định; tổ chức lấy phiếu ý kiến KDC đối với các trường hợp đã cấp GCNQSDĐ lần đầu; trường hợp xác minh nguồn gốc sử dụng đất không đúng như trên đơn đăng ký cấp GCNQSDĐ thì báo cáo UBND huyện, xem xét thu hồi GCNQSDĐ đã cấp. UBND xã Cam Hòa lập kế hoạch tổ chức họp xét cấp lại GCNQSDĐ lần đầu theo đúng quy định pháp luật.


Đoàn thanh tra cũng kiến nghị UBND huyện Cam Lâm giao Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, Văn phòng Đăng ký đất đai Khánh Hòa chi nhánh Cam Lâm tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm về việc thực hiện công tác kiểm tra, rà soát hồ sơ để tham mưu UBND huyện cấp GCNQSDĐ còn thiếu chặt chẽ, dẫn đến các sai phạm nêu trên. UBND xã Cam Hòa chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, phân tích cụ thể những tồn tại, sai phạm và trách nhiệm cá nhân, tập thể có liên quan trong công tác tham mưu xét cấp GCNQSDĐ lần đầu tại địa phương. Phòng Nội vụ tham mưu UBND huyện tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với các cá nhân, đơn vị có vi phạm trong quá trình thực hiện chức trách được giao dựa trên nội dung kết luận thanh tra. Đề nghị Văn phòng Đăng ký đất đai Khánh Hòa chi nhánh Cam Lâm tạm thời dừng thực hiện việc giao dịch quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai đối với 5 trường hợp chồng lấn ranh giới sử dụng đất có liên quan đến khu đất dự án Nhà máy phân vi sinh cho đến khi vụ việc được các cơ quan có thẩm quyền kết luận chính thức.


THÁI THỊNH