10:12, 21/12/2021

Lấy ý kiến cộng đồng dân cư về Nhiệm vụ đồ án điều chỉnh quy hoạch Khu dân cư xã Phước Đồng

UBND TP. Nha Trang vừa có thông báo lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với Nhiệm vụ đồ án điều chỉnh quy hoạch Khu dân cư xã Phước Đồng.

UBND TP. Nha Trang vừa có thông báo lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với Nhiệm vụ đồ án điều chỉnh quy hoạch Khu dân cư xã Phước Đồng.


Theo đó, khu vực nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch nằm ở phía nam TP. Nha Trang được kết nối với trung tâm thành phố về phía bắc thông qua đại lộ Nguyễn Tất Thành, có vị trí phía đông giáp Biển Đông; phía tây giáp núi Đồng Bò; phía nam giáp Khu dân cư Đất Lành; phía bắc giáp sông Quán Trường. Tổng diện tích nghiên cứu lập đồ án điều chỉnh quy hoạch 2.490,3ha. Tổng diện tích khu vực lập đồ án điều chỉnh quy hoạch khoảng 879,8ha, trong đó phần diện tích nghiên cứu rà soát điều chỉnh quy hoạch 702,62ha.


Nhiệm vụ của đồ án điều chỉnh quy hoạch Khu dân cư xã Phước Đồng là rà soát, đánh giá các chỉ tiêu quy hoạch hiện trạng; phân tích các vấn đề bất cập của đồ án quy hoạch đã được duyệt; đề xuất ý tưởng điều chỉnh quy hoạch phù hợp với các chỉ tiêu quy hoạch theo quy định pháp luật hiện hành. Cụ thể, sẽ rà soát cập nhật các dự án đầu tư đã thực hiện trong khu vực lập quy hoạch; nghiên cứu quy hoạch kiến trúc cảnh quan tuyến đại lộ Nguyễn Tất Thành, bắc Tỉnh lộ 3 tạo điểm nhấn cảnh quan đô thị; đưa ra các quy định quản lý cụ thể nhằm kiểm soát chặt chẽ về mật độ xây dựng, tầng cao, không gian ngầm, khoảng lùi...


Người dân có thể nghiên cứu nhiệm vụ lập quy hoạch, lấy phiếu góp ý và đóng góp ý kiến tại UBND xã Phước Đồng đến hết ngày 29-12.


VĂN KỲ