09:12, 20/12/2021

Cam Lâm tạm dừng tiếp nhận giải quyết hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất

UBND huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) vừa có văn bản gửi Phòng Tài nguyên - Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, UBND các xã và thị trấn Cam Đức về việc thông báo tạm dừng tiếp nhận giải quyết đối với hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

 

UBND huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) vừa có văn bản gửi Phòng Tài nguyên - Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, UBND các xã và thị trấn Cam Đức về việc thông báo tạm dừng tiếp nhận giải quyết đối với hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất.


Theo văn bản, hiện nay, UBND huyện đã thực hiện hết chỉ tiêu sử dụng đất theo Quyết định ngày 20-9 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Cam Lâm. Đồng thời, UBND huyện đang triển khai lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm đầu của kỳ quy hoạch (đến nay chưa được phê duyệt). Vì vậy, UBND huyện thông báo tạm dừng việc tiếp nhận giải quyết đối với hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất từ ngày 16-12 cho đến khi có thông báo mới.


V.K