10:12, 20/12/2021

Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì hướng dẫn Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam khảo sát lập quy hoạch 2 dự án

UBND tỉnh vừa giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Du lịch, UBND huyện Diên Khánh và các cơ quan liên quan xem xét, hướng dẫn...

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Du lịch, UBND huyện Diên Khánh và các cơ quan liên quan xem xét, hướng dẫn Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam (quận 10, TP. Hồ Chí Minh) thực hiện đúng trình tự thủ tục quy định của pháp luật về nghiên cứu khảo sát lập quy hoạch và thực hiện dự án đầu tư Khu công nghiệp (300ha) và Khu du lịch sinh thái kết hợp sân golf (300ha) trên địa bàn xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh; báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh.

 
Trước đó, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam có văn bản gửi Tỉnh ủy, UBND tỉnh xin chủ trương nghiên cứu khảo sát lập quy hoạch 2 dự án nói trên.


Minh Hồng