09:10, 14/10/2021

Chấm dứt Dự án sửa chữa hệ thống mương thoát lũ Khu dân cư Đường Đệ

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh thực hiện các thủ tục chấm dứt Dự án sửa chữa khắc phục sự cố sau cơn bão số 8-2018 ảnh hưởng đến hệ thống mương thoát lũ Khu dân cư Đường Đệ (phường Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang) theo quy định.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh thực hiện các thủ tục chấm dứt Dự án sửa chữa khắc phục sự cố sau cơn bão số 8-2018 ảnh hưởng đến hệ thống mương thoát lũ Khu dân cư (KDC) Đường Đệ (phường Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang) theo quy định.


Cùng với đó, UBND tỉnh giao UBND TP. Nha Trang thực hiện rà soát lại đối với các hạng mục thuộc dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng KDC Đường Đệ đã được Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh bàn giao. Trong đó, lưu ý các hạng mục đầu tư theo Dự án sửa chữa khắc phục sự cố sau cơn bão số 8-2018 ảnh hưởng đến hệ thống mương thoát lũ KDC Đường Đệ, đề xuất nhu cầu duy tu, sửa chữa, đảm bảo công tác vận hành và an toàn cho người dân nhất là trong mùa mưa lũ; có trách nhiệm tổ chức vận hành hệ thống thoát nước, thoát lũ KDC Đường Đệ theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân trong khu vực trong mùa mưa lũ sắp tới.


Được biết, Dự án sửa chữa khắc phục sự cố sau cơn bão số 8-2018 ảnh hưởng đến hệ thống mương thoát lũ KDC Đường Đệ được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2640 ngày 15-8-2019. Tuy nhiên, sau 2 năm, đến ngày 19-7, dự án mới hoàn thành thủ tục đầu tư. Vì vậy, dự án đã không đáp ứng được tính kịp thời, cấp bách để khắc phục sự cố do bão lũ gây ra.


T.THỊNH