Góp ý đề cương Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu

Thứ Ba, 21/09/2021, 21:20 [GMT+7]

Góp ý đề cương Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa giao Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu ý kiến góp ý đối với đề cương Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050 do Bộ TN-MT xây dựng, gửi văn bản góp ý về Bộ TN-MT (qua Cục biến đổi khí hậu) trước ngày 25-9.


Trước đó, Bộ TN-MT có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị  nghiên cứu và góp ý đối với toàn bộ nội dung dự thảo đề cương chi tiết; đề xuất nhiệm vụ, giải pháp về thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phù hợp với đặc điểm và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; các giải pháp về huy động nguồn lực (tài chính, nhân lực, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo) phù hợp để thực hiện chiến lược; đề xuất các nhiệm vụ ưu tiên thực hiện chiến lược từ nay đến năm 2030 và giai đoạn 2031 - 2050.


CHÍ TRUNG

 

.

các thông tin tiện ích