09:06, 06/06/2021

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án Tỉnh lộ 3

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Khánh Hòa báo cáo tiến độ dự án Tỉnh lộ 3.

 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Khánh Hòa báo cáo tiến độ dự án Tỉnh lộ 3.


Theo đó, dự án có 757 trường hợp bị ảnh hưởng cần giải phóng mặt bằng, 44 trường hợp dự kiến tái định cư. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Cam Lâm sẽ tiến hành chi trả tiền bồi thường cho các trường hợp bị ảnh hưởng trong tháng 6 (khoảng 78 trường hợp, trị giá 7,8 tỷ đồng) và tháng 7 (khoảng 50 trường hợp, trị giá 4 tỷ đồng). Do việc giải phóng mặt bằng chưa thực hiện được nên để đảm bảo tiến độ, ban và các đơn vị thi công đã vận động các hộ bị ảnh hưởng giải tỏa; nghiên cứu tổ chức thi công lại. Vì vậy, đến nay, đã triển khai thi công đào đắp nền đường được 7,5/13km và thi công móng cấp phối đá dăm được 5/13km. Tuy nhiên, các đoạn này cũng chưa giải phóng mặt bằng đủ phạm vi thi công nên việc thi công hoàn chỉnh hệ thống thoát nước, nhất là thoát nước dọc gặp khó. Ngoài ra, nhiều đoạn chưa giải phóng mặt bằng nên gây khó khăn trong việc điều phối, đào đắp đất trên tuyến của nhà thầu.


Để đảm bảo tiến độ hoàn thành dự án, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh kiến nghị Hội đồng bồi thường của TP. Nha Trang, huyện Cam Lâm tăng cường lịch họp xét, thẩm định hồ sơ. Trung tâm phát triển quỹ đất 2 địa phương này đẩy nhanh công tác lập, thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Bên cạnh đó, ưu tiên giải phóng mặt bằng tại khu vực cầu Phước Thượng, đoạn chỉnh tuyến và đoạn III Phong Châu nối dài, đặc biệt là cầu Phước Đồng do cầu hiện hữu yếu, trụ cầu đã bị hư hỏng.


MẠNH HÙNG