10:05, 12/05/2021

Cần bảo đảm yếu tố môi trường, quy hoạch

Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh (Bộ Giao thông vận tải) đề xuất lắp đặt 15 trạm trộn bê tông nhựa, bê tông xi măng để phục vụ thi công dự án cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn tỉnh. Cơ quan chức năng yêu cầu vị trí lắp đặt phải bảo đảm các yếu tố về vệ sinh môi trường và quy hoạch.

Ban Quản lý (BQL) dự án đường Hồ Chí Minh (Bộ Giao thông vận tải) đề xuất lắp đặt 15 trạm trộn bê tông nhựa, bê tông xi măng để phục vụ thi công dự án cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn tỉnh. Cơ quan chức năng yêu cầu vị trí lắp đặt phải bảo đảm các yếu tố về vệ sinh môi trường và quy hoạch.


Theo BQL dự án đường Hồ Chí Minh, dự kiến cuối tháng 6-2021, dự án cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn tỉnh sẽ được khởi công xây dựng. Qua khảo sát dọc tuyến có cao tốc đi qua, BQL đã đề xuất 15 vị trí lắp đặt trạm trộn bê tông nhựa, bê tông xi măng (7 trạm đang sản xuất, 8 trạm đề xuất mới) để phục vụ cho dự án.

 

Trạm trộn bê tông tại khu vực mỏ đá Hòn Ngang, xã Diên Lâm, huyện Diên Khánh.

Trạm trộn bê tông tại khu vực mỏ đá Hòn Ngang, xã Diên Lâm, huyện Diên Khánh.


Việc lắp đặt các trạm trộn bê tông nhựa để phục vụ thi công cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn tỉnh là cần thiết. Tuy nhiên, Sở Xây dựng cho rằng, việc thỏa thuận vị trí lắp đặt các trạm trộn bê tông nhựa cần phải xem xét sự phù hợp với quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất, việc bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn giao thông trong khu vực. Được biết, tại huyện Diên Khánh có 6 vị trí lắp đặt trạm trộn bê tông nhựa, bê tông xi măng; trong đó 5 vị trí đang hoạt động, 1 vị trí tại xã Suối Tiên được Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) xác định là đất trồng cây lâu năm. Tại huyện Cam Lâm có 4 vị trí được xác định lắp đặt các trạm trộn bê tông, trong đó 1 vị trí trên địa bàn xã Cam Hiệp Bắc được xác định không phù hợp quy hoạch. Các vị trí còn lại nằm trên địa bàn TP. Cam Ranh, trong đó có 2 vị trí đang hoạt động tại xã Cam Thịnh Đông và Cam Phước Đông.


Sở TN-MT cũng thống nhất sự cần thiết lắp đặt các trạm trộn bê tông nhưng lưu ý chủ đầu tư dự án về các quy định: Đối với các trạm trộn bê tông, căn cứ quy định của Bộ TN-MT, chủ các trạm trộn bê tông có công suất 1.000 tấn sản phẩm/ngày trở lên phải thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường, trình UBND tỉnh thẩm định, phê duyệt; trạm trộn bê tông có công suất nhỏ hơn 1.000 tấn sản phẩm/ngày phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường trình UBND cấp huyện (nơi đặt trạm) kiểm tra, xác nhận.


Theo ông Nguyễn Văn Dần - Giám đốc Sở Giao thông vận tải, đối với các trạm trộn bê tông nhựa, bê tông xi măng đang hoạt động sản xuất, sở đề nghị BQL dự án đường Hồ Chí Minh cập nhật vào hồ sơ để triển khai thực hiện dự án. Đối với các trạm trộn bê tông nhựa, bê tông xi măng đề xuất cấp phép mới, sở đề xuất UBND tỉnh giao Sở TN-MT chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, BQL dự án đường Hồ Chí Minh và các địa phương kiểm tra, rà soát các căn cứ pháp lý, sự phù hợp quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất, việc bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn giao thông trong khu vực để thống nhất triển khai thực hiện, bảo đảm tuân thủ theo quy định của pháp luật.


Tháng 5-2020, UBND tỉnh đã có văn bản thống nhất vị trí dự kiến lắp đặt trạm trộn bê tông để phục vụ dự án cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn tỉnh. UBND tỉnh giao Sở TN-MT phối hợp với BQL dự án đường Hồ Chí Minh triển khai thực hiện hoàn thiện các thủ tục liên quan. Trường hợp có vướng mắc vượt thẩm quyền, giao Sở Giao thông vận tải chủ trì làm việc với các sở, ngành liên quan để thống nhất, báo cáo UBND tỉnh giải quyết. Thời gian tới, nhà đầu tư dự án sẽ phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương liên quan để rà soát, hoàn thiện hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền xem xét, chấp thuận cấp phép cho các trạm lắp đặt mới, bảo đảm tiến độ dự án.


THÀNH NAM