10:05, 12/05/2021

Xin ý kiến Bộ Tài nguyên - Môi trường về tiêu chí chọn nhà đầu tư xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản gửi Bộ Tài nguyên - Môi trường, Bộ Khoa học - Công nghệ xin ý kiến dự thảo Bộ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh đề nghị Bộ Tài nguyên - Môi trường và Bộ Khoa học - Công nghệ có ý kiến chuyên môn đối với dự thảo bộ tiêu chí để UBND tỉnh có đủ cơ sở ban hành quyết định phê duyệt và triển khai thực hiện.  

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản gửi Bộ Tài nguyên - Môi trường, Bộ Khoa học - Công nghệ xin ý kiến dự thảo Bộ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh đề nghị Bộ Tài nguyên - Môi trường và Bộ Khoa học - Công nghệ có ý kiến chuyên môn đối với dự thảo bộ tiêu chí để UBND tỉnh có đủ cơ sở ban hành quyết định phê duyệt và triển khai thực hiện.  


Mục tiêu của Bộ tiêu chí là xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn cho 3 khu vực trên địa bàn tỉnh nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, thu hồi các thành phần giá trị trong chất thải rắn, tái chế các sản phẩm thứ cấp có ích. Theo đó, tại TP. Nha Trang sẽ có 6,5ha diện tích quy hoạch xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt, công suất đến năm 2023 khoảng 1.000 tấn/ngày đêm; tại thị xã Ninh Hòa quy hoạch 10ha với quy mô đến năm 2023 đạt 350 tấn/ngày đêm; tại huyện Cam Lâm quy hoạch 50ha với quy mô công suất đến năm 2023 đạt 250 tấn/ngày đêm. Về tiêu chí cụ thể, nhà đầu tư phải đảm bảo công nghệ hiện đại, máy móc mới 100%, không phát sinh các nguồn thải trong quá trình xử lý, xử lý được mùi trong quá trình vận hành, đáp ứng cơ bản về môi trường xã hội… Ngoài ra, đơn giá dịch vụ không quá 400.000 đồng/tấn; việc điều chỉnh giá phải được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.


VĂN KỲ